PvdA Maastricht stelt vragen over faillissement Personenvervoer Zuid-Limburg

Het bedrijf uit Spaubeek kondigde gisteren aan dat ze faillissement hadden aangevraagd.Het hoofdkantoor van het bedrijf is gevestigd in Spaubeek. Personenvervoer Zuid-Limburg vervoert in opdracht van de Munckhof Groep uit Horst voor Omnibuzz mensen met een wmo-indicatie van de gemeente. Personenvervoer Zuid-Limburg nam vorig jaar nog branche-genoot Claessens Personenvervoer in Sittard over met 40 medewerkers. Daardoor groeide het personeelsbestand naar 176. Het bedrijf heeft 100 voertuigen.

Het faillissement is voor de PvdA Maastricht aanleiding om schriftelijke vragen te stellen aan het college van burgemeeester en wethouders.

Geacht college,
Via de media vernam de PvdA, dat de 176 personen werkzaam bij Personenvervoer Zuid-Limburg ontslagen zijn en er voor het bedrijf faillissement wordt aangevraagd. Personenvervoer Zuid-Limburg verzorgt ook in Maastricht het vervoer van mensen met een Wmo-indicatie.

Ondanks dat directeur Renierkens aangeeft, dat dit op dit moment nog niet merkbaar is voor de cliënten van het bedrijf, maakt de PvdA zich grote zorgen over het vervolg en de gevolgen daarvan voor de mensen met een vervoersindicatie in onze gemeente.

Een en ander roept dan ook bij ons de volgende vragen op:

1. Was het College van Burgemeester en Wethouders op de hoogte van dit naderend faillissement?
2. Zo ja, welke stappen heeft u dan inmiddels ondernomen en welke eventuele garanties heeft u gekregen zodat het vervoer van mensen met een Wmo-indicatie nu en in de toekomst geen gevaar loopt?
3. Zo nee, welke stappen gaat u ondernemen om er voor te zorgen dat een en ander nu en in de toekomst geen gevolgen heeft voor genoemde groep mensen?
4. Heeft er overleg plaatsgevonden met de andere gemeenten aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz over de ontstane situatie?
5. Bent u bereid de gemeenteraad van Maastricht op de hoogte te houden van enige ontwikkeling in deze zaak, die van invloed is op de beschikbaarheid en op de kwaliteit van genoemd vervoer?

In afwachting van uw antwoord,

Met vriendelijke groet,
Josje Godwin