De gemeenteraadsfractie van de PvdA in Maastricht heeft door middel van schriftelijke vragen aan  het college van B en W haar bezorgdheid geuit over de situatie in de Maastrichtse hotelbranche. Zij wijst onder meer op recente berichtgevingen in de media waaruit zou blijken dat in Maastricht op meerdere locaties plannen ingediend zijn en worden voor het bouwen of verbouwen van panden met als bestemming hotel en dat de gemeente bij al deze plannen telkens welwillend is vergunningen te verlenen.

Volgens de PvdA-fractie is er tegelijkertijd sprake van een zeer lage bezettingsgraad van de bestaande hotels die recent nog afgenomen is met 20%. Zij verwijst naar SAHOT (Stichting Samenwerkende Hotels Maastricht) die aangeeft dat het alsmaar nieuw bouwen en exploiteren van hotels niet wenselijk is omdat dit de toch al zo krappe markt nog meer onder druk zal zetten. Volgens SAHOT zou de stad al aan haar maximale hotelcapaciteit zit.

De PvdA vindt verder dat de argumenten van de gemeente dat geplande en nieuwe initiatieven allemaal een eigen doelgroep bedienen haaks staan op de alarmsignalen van de hotelbranche in Maastricht. Daarom wil zij onder meer van het college weten of dat op de hoogte is van de uitspraken en noodkreten van de SAHOT? Verder vraagt de PvdA-fractie of het klopt dat de bezettingsgraad met één-vijfde is afgenomen en nog steeds verder daalt. Ook legt ze het college de vraag voor of dat het er mee eens is dat door de nieuwe initiatieven de bezettingsgraad verder onder druk komt te staan. De sociaal-democraten geven tot slot aan een spoedige reactie op deze vragen te verwachten.