PvdA Maastricht verbaasd over vertrek artistiek directeur Theater aan het Vrijthof

De fractie is zeer verbaasd over het vertrek van de huidige algemeen en artistiek directeur van het Theater aan het Vrijthof, Hugo Haeghens. Per 1 juli 2017 zal hij formeel zijn functie neerleggen en daarna komen de taken van artistiek directeur te vervallen.

De PvdA wil dat het college van B&W terugkomt op het besluit om binnen de functie van directeur van het Theater aan het Vrijthof minder het accent te leggen op de artistieke invulling.

Uit de brief aan het college van B&W
“De PvdA-fractie is zeer verbaasd over deze koerswijziging. Volgens onze fractie is de functie van directeur van het Theater aan het Vrijthof een van de boegbeelden van de culturele infrastructuur van onze stad. Het is een functie die zowel gaat en staat voor het artistieke beleid van het theater en daarnaast ook de eerste verantwoordelijkheid heeft voor de in- en externe organisatie van het theater. Wij kunnen ons dan ook niet vinden in deze keuze.

In uw brief aan de gemeenteraad geeft u zelf aan dat uw keuze ingegeven is door de wens om onder andere het accent te leggen op de (her)positionering van het theater in verbinding met het lokale, (EU)regionale en landelijke culturele veld. Dit maakt uw keuze, om in de functie van algemeen directeur de artistieke taken te laten vervallen, voor de PvdA-fractie onbegrijpelijk. Het is ons inziens van belang dat de (her)positionering gebaseerd wordt op een door de eindverantwoordelijke directeur ontwikkelde en gedragen artistieke visie.”