PvdA Maastricht zet vraagtekens bij rol wethouder in crisis bij Trajekt

“De PvdA-fractie is geschrokken van de crisis bij welzijnsorganisatie Trajekt en de rol die wethouder Jack Gerats hierin heeft”, zegt Antoine van Lune van PvdA Maastricht. “Wij krijgen het beeld dat de wethouder zich actief bemoeit met een interne kwestie binnen welzijnsorganisatie Trajekt, terwijl Trajekt alleen een subsidie krijgt van de gemeente en geen eigendom is van de gemeente”, laat Antoine van Lune van PvdA Maastricht weten. Uit berichtgeving van Dagblad de Limburger blijkt dat wethouder Gerats zonder mede weten van de Raad van Toezicht aanwezig is geweest bij een bijeenkomst van medewerkers en vakbondsleden in de bedrijfsledengroep. Daarnaast wordt er in de krant gesproken over ‘andere bemoeienissen’ van de wethouder in interne kwesties.”

Daarnaast laat de PvdA-fractie weten het erg belangrijk te vinden dat er een oplossing wordt gevonden voor de crisis binnen Trajekt en dat de rust terugkeert. “Volgens de PvdA-fractie draagt de inmenging van de wethouder niet bij aan het oplossen van het conflict binnen Trajekt en is het ongepast om als subsidiegever jezelf te mengen in een conflict tussen RvT en BLG van een eigenstandige organisatie. De PvdA-fractie heeft daarom schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de gang van zaken.”

Onderstaand de brief die de PvdA-fractie Maastricht heeft gestuurd aan het college van burgemeester en wethouders:

Geacht college,

De PvdA-fractie heeft met veel verbazing kennis genomen van de berichtgeving in Dagblad de Limburger over de rol van wethouder Gerats bij interne kwesties binnen welzijnsorganisatie Trajekt. Er ontstaat een beeld in de krant dat wethouder Gerats zich actief bemoeit met de interne situatie van een eigenstandige organisatie – Trajekt – waar de gemeente enkel een subsidierelatie mee heeft. Zo blijkt wethouder Gerats bij een bijeenkomst van de bedrijfsledengroep (BLG) aanwezig te zijn geweest en er wordt in de krant gesproken over ‘andere bemoeienissen’ van de wethouder met interne kwesties bij Trajekt. Volgens de PvdA-fractie draagt de inmenging van de wethouder niet bij aan het oplossen van het conflict binnen Trajekt en is het ongepast om als subsidiegever jezelf te mengen in een conflict tussen RvT en BLG van een eigenstandige organisatie.

Wij willen daarom antwoord op de volgende vragen:
1. Kunt u bevestigen dat u op 22 november jl. een brief heeft ontvangen van de Raad van Toezicht van Stichting Trajekt? Zo ja, dan verzoeken wij deze brief te delen met de gemeenteraad. Mocht u deze brief niet willen delen met de gemeenteraad dan verzoeken wij u aan te geven op welke (wettelijke) basis u zich baseert.
2. Klopt het dat de RvT niet op de hoogte was van de aanwezigheid van wethouder Gerats tijdens een bijeenkomst van de BLG? Zo ja, waarom heeft het college de RvT van Trajekt daarvan niet op de hoogte gesteld?
3. Was het college van burgemeester en wethouders vooraf op de hoogte van de aanwezigheid van wethouder Gerats bij de bijeenkomst van BLG? Zo ja, heeft het college hiermee ingestemd?
4. Vindt het college van B&W het gepast – als subsidiegever – dat wethouder Gerats aanwezig was bij de bijeenkomst van de BLG? Zo nee, in welke rol was wethouder Gerats dan bij de bijeenkomst? Zo ja, waarom is het volgens het college gepast dat de wethouder aanwezig was?
5. Welke rol heeft wethouder Gerats gehad tijdens de bijeenkomst van de BLG? Welke uitspraken heeft wethouder Gerats tijdens deze bijeenkomst gedaan? En is het college van burgemeester en wethouders het eens met deze uitlatingen?
6. Is het college met de PvdA-fractie eens dat de gemeente als subsidiegever op gepaste afstand moet blijven bij interne kwesties binnen een eigenstandige organisatie zoals Trajekt? Zo ja, hoe valt dit te rijmen met de aanwezigheid van wethouder Gerats bij de bijeenkomst van de BLG? Zo nee, waarom niet?

Wij verzoeken u deze vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden gezien de huidige situatie bij welzijnsorganisatie Trajekt.

met vriendelijke groet,
namens de PvdA-fractie Maastricht,

Antoine van Lune