Q-Park neemt drie parkeergarages van gemeente Venlo over; bijna 1.600 parkeerplekken

Q-Park heeft de parkeergarages Mgr. Nolensplein, Maaswaard en Roermondsepoort in eigendom verkregen van de gemeente Venlo. De overname van de drie in het centrum gelegen parkeergarages maakt onderdeel uit van een bredere samenwerking, waarbij de gemeente Venlo en Q-Park nauw gaan samenwerken aan een gastvrij en goed bereikbaar centrum van de stad.

In totaal betreft het 1.595 parkeerplaatsen. Alle drie de locaties zullen geleidelijk worden aangepast, zodat ze aan de hoge standaarden van Q-Park voldoen. Dit betekent onder andere dat er meer services worden geboden en vernieuwde parkeerapparatuur wordt geplaatst, waardoor de betaalmogelijkheden fors uitgebreid worden en het parkeergemak toeneemt.

Mark van Haasteren, algemeen directeur Q-Park Nederland, kijkt uit naar de samenwerking. “Met deze drie parkeergarages en de twee parkeerfaciliteiten die we al hebben in Venlo (Q-Park Centrum Maasboulevard en P+R Stationsplein) kunnen we onze rol als mobiliteitspartner nog beter invullen voor bewoners, ondernemers, de gemeente en de vele bezoekers van Venlo. We gaan dan ook graag in gesprek met betrokkenen in de omgeving van de parkeerlocaties om te zien hoe we onze faciliteiten op een zo goed mogelijke manier kunnen inzetten. Daarbij staan bereikbaarheid, ruimtelijke kwaliteit en mobiliteit centraal.”

Nieuwbouw Roermondsepoort
Gezien de technische staat van parkeergarage Roermondsepoort wordt deze naar verwachting binnen vijf jaar na overdracht vervangen door een nieuw te realiseren parkeergarage op dezelfde locatie. De intentie is daarbij om pas met de sloop van Roermondsepoort te beginnen als een andere, nieuw te realiseren parkeergarage (‘Arsenaal’) weer beschikbaar is voor parkeerders.

Q-Park is één van de grootste Europese parkeerdienstverleners. Het bedrijf beschikt over zo’n 835.000 parkeerplaatsen verdeeld over 6.195 parkeerfaciliteiten in eigendom, exploitatie, beheer of een combinatie daarvan. In Nederland heeft Q-Park 375 parkeerfaciliteiten, waaronder 98 P+R terreinen en 119 stallinggarages.