Raad Valkenburg schiet plan Wyckerveste voor noodlijdende Polfermolen af

Op basis van de discussies binnen de gemeenteraad blijkt dat de plannen van Wyckerveste voor de Polfermolen niet op een breed draagvlak kunnen rekenen binnen de gemeenteraad.  Dit betekent dat de gemeente voorlopig de regie op dit dossier blijft voeren en het college binnenkort een nieuw voorstel aan de raad voorlegt.

Plannen Wyckerveste

Het aanbod van Wyckerveste is op hoofdlijnen als volgt: Vanaf 1 januari 2018 verkoopt de gemeente de Polfermolen aan Wyckerveste voor een symbolisch bedrag en vrij van alle contractuele verplichtingen. Tot het einde van 2020 exploiteert Heton namens Wyckerveste de sporthal en het zwembad tegen een gemeentelijke bijdrage van 440.000 euro. De overige exploitatieonderdelen (horeca, fitness) zijn volledige vrij voor invulling door Wyckerveste. Vanaf 2021 eindigt de exploitatie van de sporthal en het zwembad. Wyckerveste heeft vanaf dat moment de vrije hand in een nieuwe invulling op het gebied van leisure en recreatie. Wyckerveste biedt daarnaast de mogelijkheid de exploitatie van de sporthal en het zwembad voort te zetten.

Het college is van mening dat op basis van de door Wyckerveste gestelde voorwaarden geen overeenkomst mogelijk is. Uit overleg is gebleken dat dit voorstel ook vanuit de raad niet op steun kan rekenen. Het college zal voor de behandeling van de kadernota een nieuw voorstel aan de raad voorleggen. In dit nieuwe voorstel voor de Polfermolen wordt de voorwaarde meegenomen dat dit de afgesproken bezuinigingstaakstelling van 1,2 miljoen euro oplevert, zodat dit niet ten koste gaat van andere gemeentelijke voorzieningen, bijvoorbeeld groen- en wegenonderhoud.

De Raad neemt vervolgens op 10 juli een definitief besluit over de Polfermolen.

 

Hieronder het aanbod van Wyckerveste

Wyckerveste is bereid het vastgoed van de Polfermolen, zijnde gronden en opstallen inc parking over te nemen per 1-1-2018 onder de volgende voorwaarden:

-Wij gaan uit van scenario 4.3b uit ons projectplan “Herontwikkeling Polfermolen”, zijnde een her invulling van indoor Leisure functies (obv verbouwing).
-Overnameprijs voor gronden en opstallen inc parking bedraagt 1 euro.
-Gemeente garandeert de bijdrage voor sporthal en zwembad tot en met 31-12-2020 voor de in de intentieovereenkomst genoemde jaarlijkse bijdrages.

-Gemeente stelt eenmalig 80.000 ter beschikking tbv het exploitatietekort voor de jaren 2018-2020. -het gebouw wordt aan ons geleverd, vrij van alle contractuele verplichtingen, uitgezonderd de lopende huurovereenkomsten.
-Gemeente zal in de periode tot 1 januari 2018 op verzoek van Wyckerveste de lopende huurovereenkomsten van de Polfermolen aanzeggen.

-het staat ons vrij om na 1-1-2018 de fitness en andere exploitatieactiviteiten welke nu binnen Polfermolen exploitatie BV plaatsvinden (ex zwembad/sporthal) na 1-1-2018 commercieel te exploiteren.
-Het gebouw wordt inclusief de thans aanwezige roerende inventaris geleverd (voor zover eigendom gemeente / Polfermolen exploitatie BV)

-Het is ons vrij om tav de exploitatie zwembad/sporthal efficiency slagen te maken zoals Heton heeft voorgesteld (oa aanpassing programmering).
-Gemeente werkt mee aan bestemmingswijziging voor het perceel zodat Leisure is toegestaan. -Gemeente zal geen medewerking verlenen aan gelijkwaardige indoor Leisure concepten. -Gemeente zal invulling geven aan een upgrade van de Plenkertstraat (refererend aan de afspraken Leeuw terrein).

-De overeenkomsten van ons project Leeuw terrein dienen finaal en ondertekend te zijn.