Raad van State: geen fastfood-zaak op Huis- en tuinboulevard Gardenz Geleen

Budé Holding en Hornbach wilden de komst van zo’n restaurant (“een concurrent van McDonald’s”) realiseren. Ze procedeerden tot aan de Raad van State. Noël Vossen van Budé Holding is teleurgesteld, zo liet hij aan 1Limburg weten. Het bedrijf had  een perceel van 6600 vierkante meter grond in de aanbieding voor een restaurant.

Het bestemmingsplan staat alleen winkelgebonden horeca toe, die tegelijkertijd met de winkels sluit. De horeca mag maar 10% van het winkelvloeroppervlak beslaan en mag de parkeerbalans niet  verstoren.

Budé wees erop dat elders in de gemeente, bij de bioscoop, wel een fastfoodrestaurant is toegelaten door de gemeente.

De belangrijkste overweging van de Raad van State:

5.4.1. De Afdeling ziet zich voor de vraag gesteld of de raad in redelijkheid geen horeca van categorie 2 ter plaatse heeft kunnen toestaan. Daartoe overweegt zij als volgt.

De raad hanteert als uitgangspunt dat bij bedrijfseconomische ontwikkelingen zoals bedrijventerreinen, een ziekenhuis of een sportzone ruimte is voor ondersteunende horeca, die niet concurrerend is met de horeca in de centra van Sittard en Geleen. Deze horeca dient enkel gericht te zijn op de doelgroepen van de hoofdactiviteit. Dit staat in de “Integrale horecanota Sittard-Geleen”, die op 15 december 2010 door de raad is vastgesteld. De Afdeling acht dit uitgangspunt niet onredelijk. De wens van [appellante sub 1] om op haar perceel horeca van categorie 2 te realiseren is in strijd met dit uitgangspunt. Dergelijke horeca is immers bedoeld om ook buiten de openingstijden van de winkels binnen het plangebied geopend te zijn, en reeds daarom concurrerend met de horeca in de centra. [appellante sub 1] heeft voorts niet aannemelijk gemaakt dat sprake is van bijzondere omstandigheden op grond waarvan de raad dit uitgangspunt redelijkerwijs niet heeft kunnen hanteren.

Met het betoog dat de raad op andere zichtlocaties wel fastfoodrestaurants toestaat, doelt [appellante sub 1] op een fastfoodrestaurant bij een bioscoop. De raad stelt zich op het standpunt dat deze situatie verschilt van de aan de orde zijnde situatie omdat een bioscoop tevens in de avonduren geopend is, hetgeen niet het geval is met de winkels binnen het plangebied. In hetgeen [appellante sub 1] heeft aangevoerd ziet de Afdeling geen aanleiding voor het oordeel dat de raad zich ten onrechte op dit standpunt heeft gesteld.

Het primaire betoog van [appellante sub 1] faalt.