Rabobank Limburg geeft 7 miljoen euro aan winst terug aan Limburgse samenleving

Daarmee zijn 4100 verenigingen ondersteund bij initiatieven die de gemeenschap op allerlei terreinen versterken. Daarnaast hebben de banken bijgedragen aan 300 sociaal-maatschappelijke projecten in Limburg; niet alleen met geld, maar ook meer dan ooit met kennis en gerichte prikkels om het bewustzijn rond belangrijke thema’s te vergroten.

In 2016 ontvingen 4100 verenigingen, stichtingen en andere ideële organisaties in Limburg onder meer via de jaarlijkse Rabobank Clubkas Campagne een bijdrage uit het Coöperatiefonds waarin de negen coöperatieve banken een deel van hun winst onderbrengen. Dit geld – bij elkaar 5,4 miljoen euro – kunnen ze gebruiken om hun vereniging en buurt leefbaar te houden. Bijvoorbeeld door de aanleg van een speelterrein, gerichte activiteiten voor ouderen, de renovatie van het dorpshuis, of nieuwe instrumenten voor de fanfare. “De Rabobank is een coöperatie van leden. De leden maken onze bank. En dus is het niet meer dan logisch dat we een deel van onze winst laten terugvloeien naar de samenleving. Op die manier blijven we bovendien dichtbij onze klanten staan; een belangrijke voorwaarde om hen ook in de toekomst goed van dienst te kunnen zijn”, zegt directievoorzitter Jules Coenen van Rabobank Weerterland en Cranendonck namens de negen Rabobanken in Limburg. “Natuurlijk is er ook een economisch belang. De Rabobank is behalve een coöperatie een bedrijf dat geld moet verdienen. Het mes snijdt aan twee kanten: als het goed gaat met Limburg gaat het ook goed met ons.”

De maatschappelijke impact reikt nog veel verder. Het afgelopen jaar investeerde de Rabobank 1,5 miljard euro in het Limburgse bedrijfsleven en sponsorde ze voor 1,3 miljoen euro een groot aantal sportieve en culturele evenementen in de regio. Daarnaast werd nog eens 300.000 euro gedoneerd aan de Rabobank Foundation, het maatschappelijk fonds dat mensen in binnen- en buitenland helpt om zelfredzamer te worden.

Kennis en bewustwording
De investering in Limburg beperkt zich lang niet altijd tot geld. Het delen van kennis en netwerken wordt, zeker met het oog de toekomst, steeds belangrijker. In 2016 ondersteunden de Limburgse Rabobanken zo’n 300 projecten die de Limburgse regio versterken en jonge, innovatieve ondernemers kansen bieden. Denk aan Kickstart Venlo, startups rond chemie en biomaterialen op de Brightlands Chemelot Campus. Of gerichte investeringen in kennis en geld in Keyport 2020, Brightland Campus Smart Service en Brightland Campus Greenport Food & Agri. Daarnaast ondersteunt de Rabobank in Limburg allerhande initiatieven die ervoor zorgen dat mensen zich verbonden voelen met elkaar en eerlijke kansen krijgen. “In de hele provincie wenden we onze kennis aan om jong en oud te informeren en bewuster te maken rond belangrijke thema’s zoals gezonde voeding, het hergebruik van grondstoffen, eenzaamheid, energiebesparing, veilig bankieren en verstandig omgaan met geld”, vertelt directievoorzitter Jacques van der Linden van Rabobank Venlo e.o.

Onschatbare waarde
Door een bijdrage aan de Stichting Jeugdsportfonds krijgen bijna 1000 kinderen van Limburgse gezinnen in de bijstand nu de mogelijkheid om te sporten. Jules Coenen: “De betekenis daarvan dringt door tot in de haarvaten van de samenleving. Kinderen die sporten, zijn gezonder en voelen zich beter. Ze horen erbij, leren wat winnen en verliezen is en hoe je moet samenwerken. Bij elkaar van onschatbare waarde.”

De komende jaren zal de winst van de Rabobank van naar verwachting verder oplopen. “Dat is voor iedereen in onze provincie goed nieuws”, zegt Jules Coenen. “Het betekent namelijk dat we nóg meer kunnen betekenen voor Limburg.”