Rabo’s Maastricht en Westelijke Mijnstreek samen, en Centraal Zuid-Limburg en Parkstad

Vergaande automatisering, digitalisering en veranderende behoeften van klanten hebben ook gevolgen voor de wijze waarop de Rabobanken worden georganiseerd.

De vier Zuidlimburgse Rabobanken gaan veel nauwer samenwerken, Bestuurlijk worden de banken van Maastricht en de Westelijke Mijnstreek samengevoegd, evenals de banken in de Parkstad en in Centraal-Zuid-Limburg.

Dat blijkt uit een persbericht van de Rabobank:

 

Vier Rabobanken, één ambitie

Samen Zuid-Limburg laten groeien

Een toekomstbestendige organisatie, die samenwerkt om de lokale samenleving in Zuid-Limburg maatschappelijk te versterken. Een organisatie die dichtbij is en gaat voor de meest tevreden klanten en meest bevlogen en getalenteerde medewerkers.

Kansen in samenwerking

De vier Zuid-Limburgse Rabobanken zijn vastberaden deze gezamenlijke ambitie voor Zuid-Limburg waar te maken. Dat doen ze door de  samenwerking tussen de vier Rabobanken te intensiveren. De directies van Rabobank Centraal Zuid-Limburg, Maastricht en Omstreken, Parkstad Limburg en Westelijke Mijnstreek hebben in een gezamenlijke opdracht van de Raden van Commissarissen verkend hoe de Rabobanken zich robuust en toekomstbestendig kunnen organiseren.

 

Aanleiding

Door vergaande automatisering, digitalisering en veranderende behoeften van klanten is het bankenlandschap in de voorbije jaren fors veranderd. Onder meer met afgeslankte organisaties tot gevolg.
Met 255.000 particulieren klanten, 23.500 bedrijven als klant, een financieringsportefeuille van
€ 6,9 miljard en jaarlijks € 750 miljoen nieuwe financieringen, is de Rabobank als solide coöperatieve partner, stevig aanwezig in de Zuid-Limburgse samenleving. Een rol met verantwoordelijkheid naar leden, klanten, de markt, de samenleving én medewerkers.

 

Werken aan de beste bank

De Rabobanken zijn voornemens om, onder voorbehoud van goedkeuring door Leden- en Ondernemingsraden, de aansturing van de banken te vereenvoudigen door bestuurlijk samen te gaan in twee combinaties van twee banken. De Rabobanken verwachten bij goedkeuring de samenvoeging voor de zomer van 2018 af te ronden. Klanten houden hun eigen lokale Rabobank, de samenvoeging heeft een intern karakter.

Door deze intensieve samenwerking tussen de vier Zuid-Limburgse Rabobanken wordt de klantbediening geoptimaliseerd en komt  de bank dichterbij dan voorheen. Leden en klanten kunnen, net zoals nu, terecht bij hun eigen lokale Rabobank om hun (dagelijkse) bankzaken te regelen. Voor medewerkers biedt de samenwerking kansen hun kennis, kunde en vakmanschap verder te verdiepen en zo klanten en de markt nog beter en gerichter van dienst te zijn.

 

Werken aan de samenleving

De vier Rabobanken hebben zich nadrukkelijk tot doel gesteld samen te werken aan de groei van Zuid-Limburg. Door de werkgelegenheid en het verdienvermogen van Zuid-Limburg te vergroten, de leefbaarheid te versterken en duurzaamheid en de circulaire economie te stimuleren. Via geografische, sectorale en thematische teams zijn de Rabobanken dichtbij en spelen ze een overtuigende, effectieve rol in de belangrijkste maatschappelijke onderwerpen van Zuid-Limburg.