Raoul Boers volgt Tom Janssen op bij Media Valley (Sittard)

2016 stond in het teken van het leggen van het fundament Media Valley. Met het binnenhalen van een rijkssubsidie van 150.000 euro en het committeren van De Limburger en Zuyd als Founding Fathers, komt een einde aan deze eerste fase in de ontwikkeling van het kennis- en expertiseplatform in Sittard.

“Toen we eind 2015 met Media Valley startten, lag er een ambitieus projectplan op tafel. Mijn opdracht was om de basis te leggen voor de innovatieve broedplaats Media Valley”, blikt kwartiermaker Tom Janssen terug. “Die missie is nu, door de realisatie van onze locatie, het strikken van partners als Zuyd en De Limburger en het binnenhalen van de rijkssubsidie, geslaagd. Hierdoor kan ik met een positief gevoel mijn kwartiermakerschap afronden.” Janssen gaat zich vanaf nu weer toeleggen op werkzaamheden voor zijn eigen bedrijf. “Daarnaast heb ik zelf nog ambities op journalistiek en creatief gebied, die ik de komende tijd wil verwezenlijken.”

Tom Janssen wordt per 1 februari opgevolgd door Raoul Boers, die als projectleider aan de slag gaat bij Media Valley. Boers (Ulestraten, 1975) studeerde Cultuur- en Wetenschapsstudies aan Maastricht University en Teaching and Learning in Higher Education aan de Vrije Universiteit. Hij werkte meer dan tien jaar als professional in mediadesign en ICT. De afgelopen tien jaar was hij werkzaam als docent-onderzoeker aan de Hogeschool van Amsterdam. Zijn voornaamste interesses liggen op het gebied van visual storytelling, datajournalistiek en kennisdeling met betrekking tot innovatie binnen media.


Raoul Boers

“Na twee decennia te hebben gewerkt als professional, didacticus en onderzoeker op het gebied van digitale media, mag ik nu richting geven aan het kennis- en expertisecentrum Media Valley”, laat Boers weten: “Media Valley zal een plek zijn voor experiment met politieke, culturele en maatschappelijke dimensies en implicaties. Een plek ook voor debat, waar verantwoordelijkheid van de burger als mediaproducent, van de overheid als facilitator, van het bedrijfsleven als investeerder en van het onderwijs als mentor en kennisbron, een centrale rol spelen. Het mediawerkveld staat voor een grote uitdaging. Samen met alle partners en collega’s draag ik graag deze verantwoordelijkheid en ga ik deze uitdaging met veel plezier aan.”