Rechter fluit pensioenfonds Sabic terug bij verhogen leeftijdsgrens naar 67

De Rechtbank Limburg heeft het pensioenfonds van Sabic teruggefloten bij een wijziging van de regels. Drie oud-werknemers van Sabic vochten met succes aanpassing van de leeftijdsgrens naar 67 jaar aan.

Volgens de rechter legt het pensioenfonds  de Pensioenwet verkeerd uit.

De drie oud-werknemers zouden met 65 jaar een pensioenuitkering ontvangen. Het pensioenfonds heeft de aanspraken eerst omgerekend naar 67 jaar. Maar als de oud-werknemers dan toch hun pensioen op hun 65e willen laten ingaan, krijgen ze minder dan voor de omrekening.

De rechter zegt het zo:

Pensioenfonds Sabic heeft immers aangegeven dat bij de verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd naar 67 jaar het ouderdomspensioen omhoog gaat omdat er een kortere uitkeringsperiode resteert. Om de onderlinge verhouding tussen de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen, het nabestaandenpensioen en het wezenpensioen weer in balans te brengen wordt een stukje van de waarde van het opgebouwde ouderdomspensioen aangewend om de waarde van het nabestaandenpensioen en het wezenpensioen op te hogen. Actuarieel bezien zal de waarde van de totale aanspraken dus wel gelijk zijn, maar de aanspraken op ouderdomspensioen worden in dat geval wel aangetast wanneer de ingangsdatum van het pensioen weer wordt vervroegd naar 65 jaar. Dat kan op grond van artikel 83 PW alleen als de deelnemer hier geen bezwaar tegen maakt. De kantonrechter komt dan ook tot het oordeel dat de vorderingen van [eisende partij 1] , [eisende partij 2] en [eisende partij 3] moeten worden toegewezen nu Pensioenfonds Sabic heeft gehandeld in strijd met artikel 83 PW.