Rechter: incasso Ziggo “bijna genant”

Het is bijna gênant hoe Ziggo en haar gemachtigde met deze zaak omgesprongen zijn. Zo begint de kantonrechter in Maastricht zijn overwegingen om tot een oordeel te komen in een incassozaak.

Het gaat haar om één onbetaald gelaten factuur d.d. 27 september 2013 ten bedrage van oorspronkelijk € 132,64 waarvan gedaagde volgens Ziggo € 54,29 onbetaald gelaten heeft. Gedaagde zegt overigens dat indertijd in overleg met een medewerkster van Ziggo wel een bedrag aan Ziggo is betaald, waarmee de zaak van de baan zou zijn. Bij Ziggo werd de ‘wanbetaling’ niettemin doorgeschoven naar een incassobureau.

Rechters in Limburg zijn blijkens een stroom van voortdurende uitspraken in dit soort zaken helemaal klaar met grote marktpartijen die incasso’s slecht afhandelen en slecht voorbereid voorleggen aan de rechters. Ook deze kantonrechter heeft tabak van Ziggo: “Maar los van dit gebrek aan begrip is veel ernstiger dat Ziggo zonder nader onderzoek naar het waarheidsgehalte van de uitlatingen en stukken van [gedaagde] deze impliciet voor leugenaar uitmaakt. Ziggo had, zoals [gedaagde] terecht opmerkt, deze procedure kunnen voorkomen door gewoon haar werk te doen of door haar gemachtigde te laten doen. Zij had al met al een procedure in het licht van de vastgestelde feiten en bij gebreke van dragende contra-argumentatie zelfs moeten nalaten of anders na kennisneming van het aan duidelijkheid weinig te wensen overlatende antwoord deze zaak onder vergoeding van door [gedaagde] gemaakte kosten moeten laten doorhalen.”

Waarna de rechter de vordering van Ziggo afwijst en het bedrijf veroordeelt om 50 euro over te maken aan gedaagde.