Rechter maakt Praktijkonderwijs Roermond ernstig verwijt en geeft docent 75 mille mee

Na een dienstverband van tien jaar was de STICHTING PRAKTIJKONDERWIJS ROERMOND E.O klaar met een 54-jarige docent, omdat hij:

-leerlingen afblafte, uitschold, buitenproportioneel strafte of anderszins verbaal ongepast bejegende, met als gevolg dat hij een onveilig onderwijsklimaat heeft doen ontstaan,
-ouders in gesprekken met hun kinderen negeerde, geen hand gaf of anderszins onbeleefd tegemoet trad;
-ten aanzien van zijn leerlingen ongerechtvaardigd onderscheid maakte tussen ‘lievelingen’ en ‘lammelingen’;
-denigrerend gedrag vertoonde naar collega’s, in het bijzonder door een vrouwelijke collega ( [Z] ) in het bijzijn van anderen te kleineren.

De betrokken werknemer – afkomstig uit het leger – ontkent de aantijgingen en vindt de kantonrechter aan zijn zijde. Die constateert dat de werknemer steeds geprobeerd heeft te voldoen aan de eisen van de school. Saillant is een bericht op Facebook, waaruit de – legale – seksuele voorkeur van de docent bleek. De school maakte daarvan een punt, waarop de werknemer het bericht verwijderde. Volgens de rechter gaat het evenwel om een privézaak. De rechter vindt ook dat de school verkeerd handelde toen een anonieme brief van ‘een verontruste ouder’ bij de school binnenkwam. Weer werd gekeken naar de docent, terwijl het volgens de rechter juist op de weg van de school had gelegen de brief als niet ter zake doend te passeren.

Waar de docent steun had moeten krijgen, heeft de schooldirectie hem gezocht, zo oordeelt de rechter, zeker toen bleek dat de docent niet zelf wilde opstappen:

Toen in oktober 2016 duidelijk werd dat [werknemer] niet wilde vertrekken maar zijn baan wenste te behouden, heeft Praktijkonderwijs een onderzoek gestart naar de ervaringen van collega’s, ouders en leerlingen met [werknemer] , zogenaamd om het draagvlak van [werknemer] binnen de school te onderzoeken. Dit onderzoek is uitgevoerd door een juriste die verbonden is aan het advocatenbureau dat Praktijkonderwijs Roermond heeft ingehuurd om haar bij te staan in de ontslagprocedure tegen [werknemer] . Daarbij komt dat [werknemer] wel de gelegenheid kreeg om namen te noemen van personen waarvan hij vond dat die ook gehoord moesten worden maar dat Praktijkonderwijs Roermond vervolgens eigenhandig besloot alleen die personen te horen die ten tijde van het onderzoek nog aan de school verbonden waren of daar les kregen. Daarmee ontstaat bij de kantonrechter op zijn minst de indruk dat Praktijkonderwijs Roermond bewust gestuurd heeft op de uitkomst. Het onderzoek is schoolbreed uitgezet en is uitgemond in de Rapportage van bevindingen van 17 februari 2017.

De verhouding tussen de school en de docent is niettemin niet meer te herstellen. De rechter legt de schul daarvoor volledig bij de school: Door collega’s, leerlingen en ouders te vragen een oordeel te geven over de persoonskenmerken van [werknemer] , heeft Praktijkonderwijs Roermond naar het oordeel van de kantonrechter een terugkeer van [werknemer] volstrekt onmogelijk gemaakt. De kantonrechter ziet namelijk niet hoe een leraar, die zo openlijk onderwerp is gemaakt van een onderzoek naar zijn functioneren, nog terug zou kunnen komen en met enig gezag zijn functie weer zou kunnen oppakken. 

De docent moet derhalve weg, maar de school moet hem wel een transitievergoeding betalen van dertig mille en een ‘billijke’ vergoeding van 45 mille.