Maastricht Aachen Airport (MAA) mag in afwachting van nieuwe regels de volledige startbaan gebruiken, zo heeft de rechtbank Limburg gisteren besloten. Hierdoor is het ook voor zwaarder beladen vrachtvliegtuigen mogelijk te kunnen opstijgen.

In plaats van de eerder toegestane 2.500 meter mag MAA de volledige 2.750 meter van de baan gebruiken. Dit was al geregeld in het luchthavenbesluit dat al in 2017 had in moeten gaan, maar door nieuw onderzoek naar geluidscontouren werd vertraagd tot eind dit jaar. De minister van Infrastructuur en Waterstaat besloot daarom het gebruik van de volledige startbaan toe totdat het luchthavenbesluit definitief in werking treedt. Het gevolg van een eventuele beperking was dat vrachtvervoerders de luchthaven mogelijk de rug zouden toekeren.

De Stichting Geen Uitbreiding Vliegveld Beek (GUVB) had als tegenstander van deze uitbreiding echter een kort geding tegen dit gedoogbesluit van de minister aangespannen. Zij wijzen op de toename van herrie en fijnstof door het opstijgen van zwaarder beladen toestellen. Tegen de uitspraak in het kort geding van dinsdag is geen beroepsmogelijkheid. Volgens de rechter hebben de bezwaarmakers echter nog wel de mogelijkheid het luchthavenbesluit zelf aan te vechten.