Rechter roept Van der Valk Stein tot de orde: WERKplaats wint kort geding

De rechter in kort geding heeft Van der Valk Stein (Motel Stein bv) en Luiten Van der Valk  Beheer bv tot de orde geroepen.

Het geding was aangespannen door De WERKplaats Urmond B.V., die in het door Van der Valk aangekochte naastgelegen DSM-kantorencomplex in opdracht van Van der Valk een businesscenter runt in een deel van het complex.

Van der Valk / Luiten heeft de WERKplaats per 30 juni 2017 de toegang ontzegd, omdat de WERKplaats de targets niet zou hebben gehaald. Dat target bestond erin dat per die datum tenminste 1000 vierkante meter kantoorruimte verhuurd moest zijn.

De toegang ontzeggen ging behalve het innemen van de sleutels bijvoorbeeld ook gepaard net het weghalen van de vlaggen van de WERKplaats voor de gebouwen.

Voor de rechter werd vooral gestreden over de vraag of het target van 1000 meter verhuurde kantoorruimte wel of niet is gehaald.

De rechter kiest de kant van De WERKplaats en veroordeelt het wat hij noemt “eigenmachtig optreden” van Van der Valk.

De uitspraak:

veroordeelt, uitvoerbaar bij voorraad, Luiten Van der Valk om binnen 48 uur na betekening van dit vonnis de overeenkomst na te komen en De WERKplaats weer in de gelegenheid te stellen de overeenkomst na te komen, door mede, maar niet uitsluitend:

– alle sleutels van de gebouwen 6 en 7 aan De WERKplaats af te geven;
– alle vlaggen en andere merkaanduidingen van De WERKplaats terug te plaatsen waar deze zich bevonden op 30 juni 2017, of af te geven aan De WERKplaats, naar keuze van De WERKplaats;
– De WERKplaats in de gelegenheid te stellen koffie, frisdrank, catering, kopie-/printgerelateerde diensten en schoonmaak aan te bieden in de gebouwen 6 en 7, en zich te onthouden om een en ander zelf aan te bieden in de gebouwen 6 en 7;
– De levering koffie, frisdrank, catering, kopie-/printgerelateerde diensten en schoonmaak aan De WERKplaats te hervatten;
– Een kopie van de huurovereenkomst met AnQore aan De WERKplaats te overhandigen;
haar brief van 3 juli 2017 aan de huurders van de gebouwen 6 en 7 te rectificeren door middel van een gezamenlijk met De WERKplaats op te stellen en te ondertekenen brief aan die huurders, waarin zakelijk het geschil wordt weergegeven en wordt meegedeeld dat De WERKplaats in elk geval voorlopig haar werkzaamheden zal voortzetten, zodat de huurders zich met betrekking tot de huur uitsluitend tot De WERKplaats moeten wenden;
– te gedogen dat De WERKplaats tegen de bij deze gangbare tarieven kantoorruimte in de gebouwen 6 en 7 aan de zittende en toekomstige huurders blijft verhuren;
– de uitingen op haar websites met betrekking tot ‘Van der Valk Business Center A2’ terug te brengen in de staat van vóór 30 juni 2017, ten minste inhoudend dat wordt gesproken over ‘De WERKplaats Urmond’ en dat voor verhuurmogelijkheden wordt verwezen naar De WERKplaats;
zich ervan te onthouden nieuwe huurovereenkomsten aan te gaan voor de gebouwen 6 en 7 zonder schriftelijke toestemming van De WERKplaats;
– zich ervan te onthouden de huurders in de gebouwen 6 en 7 schriftelijk of mondeling te benaderen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De WERKplaats,
-alles op straffe van verbeurte van een dwangsom van € 10.000,00 per overtreding en per dag of deel van een dag dat een overtreding voortduurt, met een maximum van € 500.000,00;-