Rechter: “Sociaal geleuter op Facebook door ex-werknemer ‘stelrat’ geen reden voor boete 10 mille”

Altijd mooi als rechters literaire aspiraties tonen in de uitwerking van een vonnis.

Zo ook in een zaak waarin Caradon Stelrad in Nuth tien mille schadevergoeding vordert van een ex-werknemer omdat die zich in een Facebook-groep van 39 personen negatief uitliet over ‘stelrat’, zoals hij consequent hintte naar zijn voormalige werkgever. Caradon Stelrad en de werknemer kunnen niet meer op een normale manier met elkaar omgaan.

Het brengt de rechter tot het volgende stuk proza:

“De vier in het exploot onder randnummers 4 en 5 aangehaalde citaten kunnen over ieder bedrijf en iedere arbeidssituatie gaan en – tikfout of niet – juist het gebruik van het woord ‘stelrat’ (zonder ook de hoofdletter) maakt de herleiding tot een onderneming Caradon Stelrad voor de buitenwereld volstrekt onmogelijk. Hoe onverstandig en onbegrijpelijk dit sociale geleuter op Facebook ook hier weer uitpakt, niet vol te houden valt dat Caradon en haar werknemers dan wel relaties zich aan deze tamelijk onbenullige uitwisseling van praatzieke babbelaars een buil zou kunnen vallen. Voor het vervallen achten van een boete van liefst € 10 000 is waarlijk meer nodig dan het feit dat Caradon mogelijk bij toeval, maar wellicht door daar zonder noodzaak naar op te zoek te gaan, gestuit is op deze vrij kinderachtige uitwisseling van weinig diepzinnige maar op zichzelf onschadelijke gedachten van een of meer ex-werknemers op Facebook. Op zijn minst had van Caradon verwacht mogen worden dat zij bij een zo vergaande claim als de onderhavige feitelijke onderbouwing gegeven had aan de veronderstelling dat hier sprake was van voor haar negatief, ongunstig en bovenal schadelijk optreden van [gedaagde] . Nu daarvan niet gebleken is, wordt haar vordering afgewezen.”

Lees hier het volledige vonnis.