Rechter werkt niet mee aan ontslag onbereikbare ijsmeester Laco Glanerbrook

Sport- en recreatiecomplex Glanerbrook in Geleen (Laco Geleen bv) heeft geprobeerd een ijsmeester 2,5 jaar voor zijn pensioen te ontslaan omdat die meerdere malen tijdens en na het werk niet voldoende bereikbaar zou zijn in geval er zich een calamiteit of een storing voor zou doen.

Die bereikbaarheid is voor Glanerbrook van groot belang. In het centrum ligt 9000 kilo ammoniak die verdampt wordt om de  ijsbanen te koelen. Aan zo’n installatie en aan de inrichting worden strenge wettelijke eisen gesteld om bij ongevallen die gevolgen te beperken. Onderdeel van dat eisenpakket is dat er voldoende technische opgeroepen kunnen worden om bij storingen of calamiteiten in te grijpen.

De ijsmeester is over die bereikbaarheid in conflict gekomen met zijn werkgever.

Laco stelt in dit verband dat de ijsmeester (ernstig) verwijtbaar heeft gehandeld nu hij meerdere keren is gewaarschuwd dat de bedrijfscommunicatiemiddelen niet mogen worden uitgeschakeld, ook niet tijdens werktijd, en dat degene die consignatiedienst heeft 24 uur per dag bereikbaar dient te zijn middels zijn semafoon/storingstelefoon, ongeacht of tevens sprake is van werktijd of niet en ongeacht of deze medewerker binnen het Laco-complex aanwezig is of niet. Desondanks heeft [de werknemer] meerdere malen gedurende zijn consignatiediensten de semafoon uitgeschakeld tijdens zijn aanwezigheid binnen het Laco-complex.

De ijsmeester betwist dat hij niet bereikbaar zou zijn: hij heeft daartoe aangevoerd dat hij zowel tijdens als buiten werktijd bereikbaar is op zijn storingstelefoon, dat hij tijdens de consignatiedienst buiten werktijd bereikbaar is op zijn semafoon en dat hij zijn semafoon tijdens werktijd, te weten bij aankomst bij Laco, uitschakelt omdat hij dan de meldingen ofwel direct binnen krijgt via de pc ofwel dat hij bereikbaar is via zijn storingstelefoon en een portofoon. Voor de inbraak- en brandalarmen is de ijsmeester , ongeacht of hij consignatiedienst heeft en ongeacht of hij in het Laco-complex aanwezig is, altijd bereikbaar op zijn privé-telefoon conform het Protocol Particuliere Alarm Centrale “BV Glanerbrook”.

Laco Geleen krijgt van de kantonrechter nul op het rekest. Belangrijkste reden: het bedrijf kan niet aantonen dat op een eenduidige manier gecommuniceerd is welke regels gelden.

Laco Geleen heeft vervolgens aangevoerd dat er sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding en dat een mediation-traject is mislukt. De op die gronden gevraagde ontbinding krijgt Laco ook niet: De ijsmeester heeft tijdens de mondelinge behandeling uitdrukkelijk betwist dat sprake is van een verstoorde arbeidsverhouding. Daarbij heeft hij aangevoerd dat zijn werk zijn passie is en dat hij daarom niets liever wil dan zijn carrière bij Laco voort te zetten, tot hij over ca. 2,5 jaar zijn pensioengerechtigde leeftijd bereikt en zijn carrière op passende wijze kan afsluiten. 

De rechter neemt ook nog mee dat de ijsmeester direct na het conflict over de bereikbaarheid aan de advocaat van Glanerbrook heeft laten weten dat hij voortaan altijd zijn semafoon aan zal laten staan.