Regeerakkoord: Limburg ziet kansen voor samenwerking

***PERSBERICHT***

De Provincie Limburg is blij dat de nieuwe regering uitspreekt om grensbarrières weg te werken. In de lobby van de provincie richting het nieuwe kabinet is de nadruk gelegd op de kansen vanuit de regio. Met een fonds ter hoogte van 900 miljoen euro voor regionale projecten alsmede meer geld voor infrastructuur ziet de provincie kansen In de nadere uitwerking zijn wij onder voorwaarden bereid te co-financieren.

Een zorgpunt is de verhoging van het lage btw-tarief. Daarvoor is het uitvoeren van een grenseffecten-toets noodzakelijk. Dit om het ondernemerschap in de grensregio niet te schaden.

Wij herkennen de ambities die de coalitiepartijen hebben uitgesproken. Vanuit een activistische houding zijn wij al bezig om partners te mobiliseren en met elkaar te verbinden. In geheel Zuid-Nederland moet de economie versterkt worden en de arbeidsmarkt verstevigd. Ook zien we in het nieuwe regeerakkoord aanknopingspunten voor onze sociale agenda. Limburg wil voorts graag zijn plek innemen bij de ambities van een nationaal klimaat- en energie-akkoord.

Het Limburgs Aanbod richting Den Haag is gebaseerd op ideeën uit de praktijk. Daarbij is de Provincie in staat om vanuit de regio daadkracht te organiseren. Op de volgende terreinen gaat Limburg graag met Rutte III aan de slag:

1. arbeidsmarkt, onderwijs en sociale agenda,
2. kennisinfrastructuur en topsectorenbeleid,
3. energietransitie in combinatie met circulaire economie en landbouwinnovatie
4. slimme mobiliteit,
5. samenhang tussen steden en regio’s.

“Limburg draagt bij aan de groei van Nederland”, zegt Gouverneur Theo Bovens namens het College van Gedeputeerde Staten in een eerste reactie op het regeerakkoord. “Als wij in staat worden gesteld dat maximaal te doen, worden alle Nederlanders daar beter van.”