Twee bestuurders van scholenkoepel LVO moeten volgens De Limburger per direct opstappen. Het gaat om een lid van het College van Bestuur plus een lid van de Raad van Toezicht. Zij beheerden de portefeuille onderwijs en worden zo spoedig mogelijk vervangen. De LVO is een koepel van dertig scholen in heel Limburg, waaronder de twee VMBO-scholen in Maastricht, waar de examens ongeldig zijn verklaard.

Tevens is er er een externe examencommissie aangesteld die toezicht gaat houden op het adequaat bijhouden van de administratie van proefwerken en werkstukken in het derde en vierde jaar door de docenten. Dit was één van de problemen waar VMBO-scholen in Maastricht mee te kampen hebben. Daar schortte het aan en was voor minister Slob van Onderwijs de reden om het examen van 354 leerlingen van VMBO Maastricht ongeldig te verklaren.

De Raad van Toezicht doet een dringend beroep op de minister om de cijfers die zijn gescoord bij het centraal schriftelijk examen te laten staan.