Resource Limburg, upcycling van sloopafval naar super-baksteen

In Parkstad, op de grens van Landgraaf en Heerlen, wordt het eerste recyclelab, -park én de eerste baksteenfabriek gebouwd waar sloopafval de grondstof is  voor nieuwe bouwmaterialen. Materialen die geen waarde hebben, worden via sloopprojecten ingezameld, samengevoegd en zodanig bewerkt dat producten ontstaan die wél waardevol zijn. Zo levert Resource Limburg een bijdrage aan de Limburgse circulaire economie. 

Initiatiefnemer Maarten Stadhouders: “Sloopmateriaal dat geen enkele waarde vertegenwoordigt, gaat normaliter (tegen betaling) de verbrandingsoven in of het wordt op een laagwaardige manier gerecycled. Maar er is veel sloopmateriaal – denk aan keramiek, glas of kunststof, dat heel geschikt is voor ‘upcycling’. Met andere woorden: door ze apart in te zamelen, kunnen ze hoogwaardiger worden verwerkt, neemt de waarde toe en zijn bovendien minder nieuwe grondstoffen nodig. Het mes snijdt dus aan twee kanten.”

Met respect voor gebouw en materialen

Is een gebouw rijp voor de sloop, dan maakt Resource Limburg een grondige inventarisatie van de materialen en beoordeelt welke geschikt zijn voor hergebruik. “Wij slopen niet zelf,” licht Stadhouders toe, ‘maar schrijven een sloopplan in opdracht van de eigenaar met duurzame protocollen erin. Hierin staan richtlijnen waaraan de sloper zich moet houden. Ons streven is de sloop transparanter te maken, zodat de opdrachtgever volledig inzicht heeft in wat er rondom de sloop en met de sloopmaterialen gebeurt om zo kosten te besparen. Over het algemeen kun je stellen dat onze sloopaanpak wordt uitgevoerd met respect voor gebouw en materialen. Daar houden wij ook toezicht op. Bij sommige gebouwen met emotionele waarde, denk bijvoorbeeld aan een kerk, betrekken we ook de buurt om delen van het gebouw op een of andere manier nog in de wijk te laten terugkomen, dat vraagt om zorgvuldige processen. Deze werkwijze is aan de voorkant meer werk, maar uiteindelijk bespaart de sloper aan de achterkant tijd. De verplichte scheiding van materialen heeft dan immers al grotendeels plaatsgevonden.”

Innovatieve en duurzame baksteen

Samen met Zuyd Hogeschool, RWTH Aken en Universiteit Wageningen ontwikkelden Stadhouders en Gert Jan de Gier, directeur van het urban mining project, een procedé voor de ontwikkeling van een keramische baksteen op basis van hergebruikt sloopmateriaal. Gert Jan de Gier: “Deze baksteen is innovatief, sterk, duurzaam en zelfs tot wel 20% goedkoper dan de traditionele baksteen. De baksteen bestaat uit verpulverd glas, keramisch materiaal en klei dat een gepatenteerde bewerking heeft ondergaan. Met de productie van deze baksteen wordt niet alleen materiaal maar ook energie bespaard.” Behalve de productie van de keramische baksteen denken Stadhouders en De Gier al een stap verder, richting verwerking van de steen. “Het isolerend vermogen is veel hoger en dat levert een aangenamer woonklimaat op. Spouwmuren zouden dan geen dubbele maar enkele steenlaag nodig hebben. Dit wordt momenteel verder onderzocht, onder meer dankzij financiering van Limburg Economic Development.

Talenten benutten

Behalve dat Resource Limburg sloopafval op waarde weet te schatten, doet het bedrijf hetzelfde met mensen. “Bij ons werken mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door deze mensen werk te geven dat bij ze past worden hun talenten en kwaliteiten zo goed mogelijk benut. Zo maken we de cirkel rond.”

Bron: LED