Richard de Boer voorgedragen herbenoeming burgemeester Simpelveld

De gemeenteraad van Simpelveld heeft burgemeester mr. Richard de Boer voorgedragen voor herbenoeming.

Na vier jaar als raadslid en bijna zes jaar als wethouder in gemeente Brunssum trad De Boer op 1 december 2011 aan als burgemeester van gemeente Simpelveld. Destijds was hij als 31 jarige de jongste burgemeester van het land. De Boer kijkt met voldoening terug op deze eerste termijn: “Ik werk met enorm veel plezier voor deze mooie gemeente. Ik ben dankbaar en zeer vereerd met de positieve voordracht van de gemeenteraad.”

Vertrouwenscommissie
De aanbeveling is de afgelopen maanden voorbereid door een vertrouwenscommissie. De vertrouwenscommissie bestond uit vijf raadsleden en een secretaris. De commissie adviseerde om Richard de Boer voor herbenoeming aan te bevelen bij de minister van Binnenlandse Zaken.

Besloten raadsvergadering
In een besloten gemeenteraadsvergadering van donderdag 29 juni heeft de raad gesproken over de bevindingen van de commissie en ingestemd met de aanbeveling tot herbenoeming.

De voordracht gaat nu naar gouverneur Theo Bovens. Hij adviseert de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de aanbeveling van de gemeenteraad. De minister beslist en draagt de burgemeester voor herbenoeming voor bij de Koning. Een burgemeester wordt (her)benoemd voor zes jaar.