Rob Schobben maakt overstap naar Vondenhoff Sijben Advocaten (persbericht)

Rob Schobben heeft de overgang gemaakt van kantoor Thuis & Partners advocaten naar Vondenhoff Sijben advocaten. Er is sprake van een zeer nauwe samenwerking waarin Rob Schobben zijn eigen advocatenpraktijk uitoefent. De specialisaties van Rob Schobben betreffen met name het bestuursrecht (omgevingsrecht) en het vastgoedrecht (bouwrecht, aanbestedings-en staatssteunrecht, huurrecht, projectontwikkeling, burenrecht).

schermafbeelding-2016-09-30-om-00-51-05

Daarnaast kan Rob Schobben ook zeer goed uit de voeten in het algemene verbintenissen- en zakenrecht (erfdienstbaarheden, erfpacht/opstal). Zijn expertise en ervaring vormen een zeer welkome aanvulling binnen kantoor Vondenhoff Sijben advocaten. Hij is bereikbaar via www.vondenhoffsijben.nl en via schobben@vsadv.nl.