Robotisering. Waterschapsbedrijf Limburg laat 'intelligent pig' afvalwaterleidingen inspecteren

Waterschapsbedrijf Limburg, Waterschap Aa en Maas, Hoogheemraadschap Hollands Noorder­kwartier, Waterschap Zuiderzeeland en Acquaint B.V. slaan de handen ineen en werken samen aan de ontwikkeling van een nieuwe inwendige inspectietechniek voor asbest cement (AC) afval­waterleidingen. Door de nieuwe techniek wordt het mogelijk om deze rioolleidingen over de gehele lengte inwendig te inspecteren. De staat en conditie kan zo volledig en nauwkeurig in kaart worden gebracht.

Leidingstelsels die afvalwater transporteren verouderen. De deelnemende waterschappen willen daarom graag een beter inzicht in de toestand van de leidingen. Dit is niet eenvoudig, omdat door bochten en hoeken veel van deze leidingen lastig te inspecteren zijn. Een intelligente inspectierobot (hierna ‘intelligent pig’) is hierbij een oplossing. Het doel van de samenwerking is om een werkende inspectietechniek te maken, met als resultaat een beter inzicht in de leiding conditie. Hiermee kan de restlevensduur worden bepaald en kunnen keuzes gemaakt worden ten aanzien van onderhoud en vervanging.