Sinds woensdag 30 mei zijn op wegen in en rond Roermond op 19 locaties in totaal 44 camera’s geplaatst om inzicht te krijgen in verkeersstromen in en rond Roermond. De camera’s registreren kentekens. Als een kenteken op meerdere plaatsen waargenomen wordt, kan de route van een voertuig bepaald worden en daarmee wordt inzichtelijk hoe groot de verschillende verkeersstromen in en rond Roermond zijn. De camera’s hangen tot 10 juni op wegen in Roermond en omgeving.

Volgens een woordvoerder van de gemeente kunnen de bevindingen bijdragen aan het beter laten verlopen van de diverse verkeerstromen, zoals naar het centrum, het Outlet Center en de bedrijventerreinen. “We kunnen aan de hand van wat we nu registreren bijvoorbeeld maatregelen nemen tijdens drukke dagen en bij evenementen. We kunnen eveneens ‘zoekgedrag’ naar bijvoorbeeld een parkeerplaats terug zien en daar op inspelen. Zo kunnen we dus de maatregelen specifiek afstemmen op het verkeersaanbod en diverse doelgroepen.”

De camera’s zijn geplaatst in opdracht van het programma Roermond Bereikbaar. Dit programma levert een bijdrage aan het bereikbaar houden van Roermond en omgeving als diverse wegen in de regio de komende jaren op de schop gaan. De woordvoerder geeft aan dat de periode waarin de camera’s worden ingezet lang genoeg is om een representatief beeld op te leveren.