Roermond krijg 5,19 miljoen euro van Provincie voor ontwikkeling binnenstad

Roermond heeft een ambitieus plan opgesteld om de binnenstad de komende jaren levendig te houden en dè retailstad van Limburg te zijn en te blijven. Belangrijke onderdelen in het plan zijn de aanpak van winkelleegstand, het zichtbaar maken van monumenten en archeologie en het verbeteren van het verblijfklimaat door investeren in pleinen en openbare ruimte. Samenwerking hierin met de Provincie, met de BIZ Binnenstad, Citymanagement, ondernemers en vastgoedeigenaren is hierbij van groot belang. Leegstaande panden buiten en binnen het kernwinkelgebied kunnen getransformeerd worden naar bijvoorbeeld wonen, startende ondernemers kunnen rekenen op steun en er is geld voor het opknappen en renoveren van historische panden en gevels en voor het aantrekkelijker maken van de Bisschopsstad.

Toekomstvast
“We vinden het belangrijk om samen met gemeenten en marktpartijen te investeren in sterke, toekomstvaste Limburgse steden”, zegt gedeputeerde Eric Geurts van Stedelijke Ontwikkeling. “Roermond heeft een ambitieus plan opgesteld waar we graag aan bijdragen. De stad wordt aantrekkelijker en bovendien levert uitvoering van de plannen de nodige werkgelegenheid op.” Het geld van de provincie wordt door Roermond ook ingezet om de stad verder te ontwikkelen tot regionaal mobiliteitsknooppunt.

“Uitstekende plannen”, zegt Hubert Mackus, als gedeputeerde onder meer verantwoordelijk voor Openbaar Vervoer. “Bereikbaarheid en goede verbindingen zijn cruciaal voor een stad als Roermond die ook als knooppunt fungeert richting Venlo, Nijmegen, Maastricht en Weert-Eindhoven.” Alle projecten moeten uiterlijk in 2019 gerealiseerd zijn, zo hebben stadsbestuur en provincie in het convenant vastgelegd. Het document is maandag 3 juli ondertekend door de gedeputeerden Eric Geurts en Hubert Mackus en de Roermondse wethouders Angely Waajen en Raja Fick.

De Provincie heeft ruim 40 miljoen euro gereserveerd voor Stedelijke Ontwikkeling. Met dat geld beoogt de provincie sterke Limburgse steden met een eigen identiteit die elkaar versterken. Deze steden zijn compact, pakken leegstand aan, zijn duurzaam en gezond, goed bereikbaar en bieden een toenemende werkgelegenheid. Het zijn steden waar mensen graag wonen, werken, studeren en verblijven. In convenanten leggen provincie en gemeenten resultaten vast die in 2019 gerealiseerd moeten zijn.