Roermond krijgt nieuw 'slim' cameraobservatiesysteem

In totaal schrijven vier bedrijven in op de aanbesteding. Met het nieuwe observatiesysteem wil de gemeente een duidelijke impuls geven aan het (nog verder) verbeteren van de veiligheid en het veiligheidsgevoel van de inwoners, toeristen en ondernemers van de stad.

Onderstaand een gedeelte van de beschrijving van de opdracht.
De gemeente Roermond gaat de drie bestaande cameraobservatiesystemen vervangen door één geïntegreerd nieuw ‘slim’ systeem. Dit nieuwe cameraobservatiesysteem onderscheid zich doordat het gebruik maakt van geavanceerde beeldanalyse- en signaleringstechnieken (zowel bij het live uitkijken als bij het terugkijken van opgeslagen beelden) zodanig dat de gebruikers van het systeem worden geholpen bij het observeren van de aangesloten camera’s. Hierdoor worden de medewerkers van het team Stadstoezicht en politie in het veld ondersteund zodat opsporing en vervolging van verdachten aanzienlijk worden vereenvoudigd en versneld. Ook moet dit systeem de mogelijkheid hebben om audiomiddelen (zoals luidsprekers, microfoons en C2000) te integreren. Opleiding en training is tevens een essentieel onderdeel van de levering van dit systeem. De drie bestaande cameraobservatiesystemen zijn momenteel volledig autonoom en niet met elkaar verbonden. In totaal zijn 68 camera’s geplaatst in vijf losse gebiedsdelen binnen de gemeentegrenzen en zijn met een eigen transmissienetwerk (met glasvezel- en RF-verbindingen) met de servers in het politiebureau verbonden. De camera’s en netwerkcomponenten worden tevens (gefaseerd) vervangen. De gemeente wil de vijf losse cameragebieden op termijn met elkaar verbinden om zodoende een stadsring met observatiecamera’s te creëren.

Onderdeel van het aan te besteden prestatiecontract voor de vervanging van de genoemde onderdelen en implementatie van het cameraobservatiesysteem is het onderhoud van het hele systeem voor een periode van 5 jaar (met mogelijk een verlenging van 2 x 1 jaar bij goed presteren). De maximale inschrijvingsprijs voor realisatie van dit project is vastgesteld op € 106.000 excl. btw per jaar (bedrag is indicatief en geldend voor de eerste 5 jaar), waarbij extra budgetbesparing de inschrijvende partij punten zullen opleveren in de gunning.