‘Rolmodel dat vrouwen moet inspireren’


Steffie Hoeijmakers. | FOTO WENDY VLUGGEN

Ruim honderd jaar vrouwenemancipatie heeft al heel wat opgeleverd, maar vrouwen in topfuncties, dat wil niet vlotten. Ondanks allerlei ondersteunende initiatieven. Het Rijk liet onlangs weten op dat vlak een klein succesje te hebben geboekt. In de top van de Rijksoverheid is inmiddels 31 procent vrouw, een getal dat aansluit bij het streven van het kabinet om tot 30 procent te komen. Maar dan is bijna 70 procent op een toppositie bij het Rijk nog altijd man. In het zakenleven schijnt het veel slechter gesteld te zijn. Dezelfde ambities, maar daar zou nog geen 10 procent van de topfuncties worden vervuld door een vrouw. Werk aan de winkel dus. Of zouden vrouwen gewoon veel minder trek hebben in zo’n topfunctie?
 
Steffie Hoeijmakers, voorzitter van het bestuur van de stichting Zakenvrouw Noord-Limburg, denkt dat de waarheid in het midden ligt. Hoeijmakers, zelf zakenvrouw en onder meer Young Professional of the Year 2014, erkent dat er vrouwen zijn die niet per se carrière willen maken, zoals er ook vrouwen zijn die juist heel gericht streven naar de positie van bijvoorbeeld directeur of manager. „Maar er is tevens een groep vrouwen die over de streep moet worden getrokken. Die misschien denken dat een gezin en een hoge functie niet samengaan. Of die er vanuit gaan dat bepaalde functies nu eenmaal niet voor ze zijn weggelegd. Die vrouwen hebben een rolmodel nodig, iemand die laat zien dat het wel kan.” En dat is een van de doelen van de verkiezing Zakenvrouw Noord-Limburg, geeft Hoeijmakers aan. „We willen uiteraard een succesvolle zakenvrouw in het zonnetje zetten, laten zien dat ze een bijzondere prestatie heeft geleverd. Dat maakt haar meteen een rolmodel dat andere vrouwen kan inspireren.”

Want goed opgeleide vrouwen zijn er genoeg, weet Hoeijmakers. Ze wijst op de tendens dat er steeds meer jonge meiden kiezen voor een hbo-opleiding. „Dat zie je echter te weinig terug in het werkveld – je ziet te weinig vrouwen in topfuncties.” Dus is er de ideologie, zegt ze, om daar met de verkiezing Zakenvrouw Noord-Limburg verandering in te brengen. Ook al is het maar een beetje. „We zullen de wereld niet veranderen, maar kunnen wel een bijdrage leveren. Iedere vrouw die naar aanleiding van dit evenement over haar carrièremogelijkheden gaat nadenken is mooi meegenomen.” Dat evenement wordt nu dus voor de vijfde keer georganiseerd. Uitgangspunt is dat iedere succesvolle zakenvrouw kan worden genomineerd, ze hoeft niet per se een eigen bedrijf te hebben. „Het is geen ondernemersprijs.” Dus ook de directrice van bijvoorbeeld een zorginstelling kan in aanmerking komen, bevestigt Hoeijmakers. Net zoals vrouwen uit uiteenlopende sectoren genomineerd kunnen worden, zegt ze. Ze moeten wel in het noordelijke deel van de provincie – tot en met Roermond – actief zijn. De voorgedragen vrouwen moeten een nominatieformulier invullen. Ze worden op basis van een aantal criteria beoordeeld en zo ontstaat een longlist met maximal tien kandidaten. Deze wordt niet openbaar bekendgemaakt. Uit die tien kandidaten worden uiteindelijk de drie genomineerden gekozen. De beoordelingscriteria zijn onder meer visie, leidinggevende capaciteiten, het uitdragen van vrouwelijke energie, inspireren en stimuleren, en innovatief denken. Ook krijgen de genomineerden bezoek van een jury. Hoeijmakers: „De juryleden zijn succesvolle zakenmannen en –vrouwen uit de regio. Ze vervullen hun functie maximaal drie jaar. Zo houden we het objectief.” Grande finale is uiteraard de verkiezingsavond zelf. Die vindt ieder jaar in een andere gemeente plaats. Dit jaar dus in Theater de Maaspoort in Venlo. Tijdens die avond worden de genomineerden twee keer geïnterviewd: een keer met een zakelijke en een keer met een persoonlijke insteek. Er wordt een bedrijfsfilm vertoond en elk van de dames moet een pitch van twee minuten houden. „We zorgen ervoor dat ze goed voorbereid op het podium verschijnen.” Bij het kiezen van de winnaar, zegt Hoeijmakers, telt de stem van de zaal voor een derde mee. Ze legt uit dat het na de verkiezing voor de winnaar niet ophoudt. „Tijdens die avond is er vooral het eerbetoon. Daarna wordt ze bij diverse (netwerk)bijeenkomsten uitgenodigd om haar verhaal te doen. Dan wordt ze nadrukkelijk ook een rolmodel.”
 
Heeft ze het idee dat er in die vijf jaar al iets is veranderd? Hoeijmakers: „Dat is heel lastig in te schatten. We zijn maar een klein radertje in het proces om meer vrouwen aan de top te krijgen. Als ik naar het evenement kijk zie ik dat de belangstelling is gegroeid. En we hebben de afgelopen jaren een aantal inspirerende vrouwen voor het voetlicht gebracht.Zoals gezegd, als we daarmee weer andere vrouwen aan het denken zetten over hun carrièremogelijkheden hebben we ons doel bereikt.”