Rooden Landscape Solutions ontwikkelt Sociaal Groen (persbericht)

Rooden Landscape Solutions introduceert ‘Sociaal Groen’; een op maat gemaakt ondersteuningspakket voor sociaal beperkten om hen in drie stappen te begeleiden naar een passende functie op de arbeidsmarkt, binnen of buiten Rooden.

Roger Rooden, directeur en eigenaar van Rooden Landscape Solutions, vertelt er graag over: “Binnen Rooden staan onze mensen centraal, ook mensen met een beperking of een belemmering. Rooden biedt al haar personeel ondersteuning en begeleiding voor continue zelfontplooiing. Ieder mens heeft zijn zwakke en sterke kanten. Vaak wordt er vooral naar de zwakke kanten gekeken. Binnen Rooden doen wij dit anders, wij gaan uit van de kracht en sterke kanten van ons personeel en zien vooral de groeikansen. Vanuit dat perspectief willen wij graag meer mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt helpen om hun talent te ontwikkelen en hun carrière te laten ontplooien. Met sociaal groen helpt Rooden mensen werk of een andere vorm van een zinvolle dagbesteding te vinden. We begeleiden mensen en zijn pas tevreden als het hun gelukt is om een plek te vinden op de arbeidsmarkt. Eventueel is dit bij Rooden”, aldus Roger Rooden.

Compleet ondersteuningspakket
Sociaal Groen gaat over toeleiding, begeleiding en re-integratie. Of, zoals Rooden dat noemt ‘verleiden, begeleiden en verblijven’. Deze drie onderdelen vormen samen het complete ondersteuningspakket ‘Sociaal Groen’. Verleiden staat voor het enthousiastmeren van potentiële deelnemers aan het programma, meestal jongeren. Roger Rooden: Het ‘groene vak’ is prachtig en dat mogen jongeren weten. Daarom ontwikkelde Rooden een wervingscampagne, ‘Toekomstperspectief voor jongeren in het groen’. Als die jongeren eenmaal enthousiast zijn, bieden we ze graag een leerwerkplek. Want Rooden is een erkend leerwerkbedrijf; we leveren onder begeleiding van een gecertificeerd praktijkopleider stageplaatsen voor BOL- en BBL-opleidingen.”

Begeleiding en re-integratie
Begeleiden is de volgende fase, waarin deelnemers aan het programma een zinvolle dagbesteding wordt aangeboden inclusief professionele begeleiding. Rooden: “ Onze voormannen zorgen voor coaching, aansturing en bovenal voor plezier in het werk. We werken intensief samen met een sociale werkvoorziening, een jobcoachbureau en jongerenzorg.” Verblijven ten slotte is de eindfase, waarin de deelnemer re-integreert. Rooden: “Een echte baan in het bedrijfsleven is voor veel mensen mogelijk, ook als er sprake is van een arbeidshandicap. Rooden heeft zo al heel wat banen gerealiseerd in het eigen bedrijf. Het gaat daarbij om mensen die voorheen een WW- of bijstandsuitkering hadden, om mensen zonder zo’n uitkering (de zogenoemde ‘NUGgers’) en om arbeidsgehandicapten.”

Maximale Social Return
Rooden besluit tevreden: “Rooden Landscape Solutions heeft een voorsprong op het gebied van Social Return. We nemen dan ook projecten aan met tot wel 65% sociale wederkerigheid. Rooden gelooft dat iedereen met de juiste steun actief kan meedoen in het arbeidsproces en de samenleving. Daarom zijn wij gefascineerd door de sterke kanten en mogelijkheden van sociaal beperkten en zien wij kansen om iedereen te betrekken in ons programma Sociaal Groen.