Stichting RTV Roermond is door het Commissariaat voor de Media terecht aangewezen als lokale publieke omroep voor de gemeente Beesel. Dat heeft de rechtbank Limburg beslist nadat RTV Beesel een zaak had aangespannen omtrent dit besluit, meldt het commissariaat.

Het Commissariaat voor de Media wijst lokale publieke media-instellingen aan. Voorafgaand aan het nemen van zo’n besluit vraagt het Commissariaat voor de Media een advies aan de betreffende gemeenteraad. In zo’n advies komt de vraag aan de orde of het orgaan van de lokale publieke omroep dat het beleid voor het media-aanbod bepaalt representatief is. De gemeenteraad kan dit het beste beoordelen, want kent de belangrijkste maatschappelijke, culturele, godsdienstige en geestelijke stromingen in de gemeente.

In 2015 hadden zowel RTV Beesel als RTV Roermond bij het Commissariaat voor de Media een aanvraag ingediend om te worden aangewezen als lokale publieke media-instelling voor de gemeente Beesel. De gemeenteraad van Beesel heeft toen positief geadviseerd over RTV Roermond. Het onderzoek dat tot dit advies van de gemeenteraad van Beesel heeft geleid, heeft volgens het Commissariaat voor de Media op zorgvuldige wijze plaatsgevonden. Daarom heeft het Commissariaat voor de Media RTV Roermond aangewezen als lokale publieke media-instelling van de gemeente Beesel. De aanvraag van RTV Beesel werd afgewezen. De rechtbank bevestigt dat het Commissariaat voor de Media dit terecht heeft gedaan.