RvT Daelzicht achter bestuurders, roept OR op verantwoordelijkheid te nemen

De OR heeft het vertrouwen opgezegd in de bestuurders Jan Valkenborgh en Jenny Buijks en blijft bij dat standpunt. De Raad van Toezicht blijft – na onderzoek – achter de bestuurders staan. Ook de managers en de cliëntenraad van Daelzicht steunen de bestuurders.

Aanleiding voor het opzeggen van het vertrouwen is het stopzetten van de plannen voor een belevenispark door Daelzicht. De OR vindt dat de directie aansprakelijk is voor reputatieschade van Daelzicht. Daelzicht is een grote instelling voor gehandicaptenzorg.

Lees hier het persbericht van de Raad van Toezicht:

Raad van Toezicht Daelzicht teleurgesteld in Ondernemingsraad

Vandaag is overleg gevoerd tussen de Raad van Toezicht van Daelzicht en de Ondernemingsraad. Dit was het vervolg op het gesprek dat afgelopen donderdag 24 maart 2016 plaatsvond, nadat de Ondernemingsraad het vertrouwen in de Raad van Bestuur had opgezegd.
De Raad van Toezicht heeft goed geluisterd naar de Ondernemingsraad en, alles afwegende, geconcludeerd dat er voor hem geen enkele aanleiding is om de Ondernemingsraad te volgen in zijn standpunt om het vertrouwen in de Raad van Bestuur op te zeggen.
Vervolgens heeft de Raad van Toezicht aan de Raad van Bestuur en de Ondernemingsraad gevraagd om oplossingen aan te dragen. De Ondernemingsraad heeft echter besloten bij zijn standpunt te blijven.
De Raad van Bestuur heeft toegezegd om in het belang van Daelzicht, haar cliënten en medewerkers, zijn verantwoordelijkheid te nemen om tot een oplossing te komen en het overleg met de Ondernemingsraad te hervatten.
De Raad van Toezicht betreurt ten zeerste dat de Ondernemingsraad geen enkele bereidheid toont om het herstel van het overleg een kans te geven, terwijl de Raad van Toezicht ervan overtuigd is dat de problemen oplosbaar zijn mits beide partijen bereid zijn daarin hun verantwoordelijkheid te nemen.