Samco mag Technical Records vliegtuig achterhouden totdat betaald is, vliegtuig waardeloos

Samco verrichte onderhoud aan de Fokker 100 van Denim Air. Die maatschappij leaste het vliegtuig van Mass Jet Lease in Amsterdam. Na het faillissement van Denim Air bleef Samco met onbetaalde rekeningen zitten voor in totaal bijna een kwart miljoen euro.

Samco houdt nu de Technical Records van het vliegtuig vast met een beroep op het retentierecht. Die records zijn nodig om de luchtwaardigheid van het vliegtuig aan te tonen. Mass Jet Lease is naar de rechter in kort geding gestapt om Samco te dwingen de records af te geven. Mass Jet Lease heeft daar een spoedeisend belang bij: het bedrijf heeft het vliegtuig per 23 januari verkocht en moet aan de koper de bijbehorende records leveren.

De rechter  geeft Samco gelijk: het bedrijf beroept zich terecht op het retentierecht. Dat is het recht van een schuldeiser om een goed niet af te geven, zolang zijn prestatie niet is betaald door de schuldenaar.

In deze zaak bood Mass Jet Lease zelfs een bankgarantie van 305.000 euro aan aan Samco, voor het geval Samco in een bodemprocedure in het gelijk wordt gesteld. Samco hoeft die bankgarantie niet te accepteren en mag van de rechter ook de records onder zich houden totdat betaald is.

Lees hier het volledige vonnis