Samenwerking Nederlands Pensioen Bureau (NPB) en Beuken’essers (persbericht)

Financieel dienstverlener Beuken’essers te Maastricht-Airport is een intensief samenwerkingsverband aangegaan met het Nederlands Pensioenbureau (NPB) te Dordrecht. Het Nederlands Pensioenbureau is het gespecialiseerde vaktechnische bureau voor de pensioenbranche. NPB beschikt over een kenniscentrum, verzorgt pensioenopleidingen en studiedagen. Ook levert zij praktische hulp bij concrete dossiers. NPB is voor Beuken’essers een belangrijke kennispartner op pensioengebied. Deze samenwerking zal de dienstverlening nog verder optimaliseren.

In Zuid-Limburg vindt veel pensioenadministratie plaats. APG voert deze werkzaamheden onder andere uit namens (pensioen) fondsen en werkgevers in de sectoren onderwijs, overheid, bouw, schoonmaak en medisch specialisten.  AZL voert de administratie voor diverse pensioenfondsen, zoals Pensioenfonds voor de Groothandel in Levensmiddelen, ING en Nationale Nederlanden verzekeringen. De pensioenwereld gaat de komende jaren veel veranderingen doormaken. Nieuwe wetten zijn in de maak, nieuwe plannen worden bediscussieerd. Welke juridische gevolgen hebben al deze ontwikkelingen? Welke gevolgen heeft dit voor uw onderneming? Wie kan u hierover infomeren?

Beuken’essers adviseert ondernemingen en organisaties. Vaak ook in samenwerking met accountants- en advocatenkantoren. De praktijk leert dat pensioenkennis rondom zowel verzekerde pensioenregelingen als bedrijfstakpensioenfondsen (verplichtstellingen) als lastig en complex worden ervaren. Ook door de constant veranderde regelgeving. Zo ontstaat per 1-1-2017 een hele nieuwe pensioenwereld voor de DGA omdat pensioen in eigen beheer afgeschaft wordt.

Over Nederlands Pensioenbureau (www.nederlandspensioenbureau.nl)

Het Nederlands Pensioenbureau is hét bureau vaktechniek voor de pensioenbranche. Allround kennisinstituut. Gewild adres voor opleidingen én permanente educatie (PE) voor professionals, werkzaam in de financiële dienstverlening. Ondersteuning in de praktijk, door en voor experts: wij helpen de adviseur aan het juiste advies.

Over Beuken’essers (www.beuken-essers.nl)

Beuken’essers levert onafhankelijk advies en risicomanagement op het gebied van pensioenen, verzekeringen en hypotheken voor particulieren en bedrijven, zodat zij zorgeloos hun ambities kunnen realiseren.

We maken complexe problemen inzichtelijk en vertalen deze naar maatwerkoplossingen. Bij calamiteiten ervaren onze klanten een dienstverlening zoals ze nergens anders krijgen.

Voor vragen hieromtrent kunt u contact opnemen met:
Beuken’essers:  Mr. Noud Beckers FFP / Raoul Snijders telefoon 043-350 97 84 (pensioen@beuken-essers.nl)