Samenwerking tussen vier Limburgse mbo-scholen

Deze samenwerking tussen de vier Limburgse mbo-instellingen is bekrachtigd in een samenwerkingsovereenkomst.

De meeste banen in Limburg worden vervuld door mensen met een mbo-opleiding. Daarom is een aantrekkelijk aanbod van mbo-opleidingen, die passen bij wat de arbeidsmarkt vraagt, van groot belang voor onze provincie, laten de opleidingen in een gezamenlijk persbericht weten.

Het voorzien in uitstekend middelbaar beroepsonderwijs is niet alleen van belang voor studenten en werknemers die opleidingen op dit niveau volgen, maar ook voor de toekomstige ontwikkeling van het bedrijfsleven in Limburg.

Gedeputeerde Hans Teunissen: “Als Provincie vinden wij het belangrijk dat de mbo’s samenwerken aan een gezamenlijke agenda. Door maatschappelijke, economische en demografische ontwikkelingen is deze samenwerking noodzakelijk. Schaarste rondom leerlingen en middelen maar ook tijdig inspelen op nieuwe economische ontwikkelingen en de vraag vanuit de arbeidsmarkt maken dat nodig.”

Alle partijen zijn ervan overtuigd dat via deze samenwerking meerwaarde kan worden gecreëerd ten behoeve van de regionale (onderwijs)ontwikkeling. De vier onderwijsinstellingen hebben een manier van samenwerking afgesproken waarbij activiteiten van divers maatschappelijk belang telkens door 1 instelling worden geleid. Door de andere instellingen wordt geparticipeerd of zij worden op de hoogte gehouden van de vorderingen.

Elke instelling is verantwoordelijk voor het eigen onderwijsaanbod, maar de vier instellingen onderkennen dat zij door samen te werken beter aan de onderwijsbehoefte van jongeren en werknemers tegemoet kunnen komen en beter aan de economische en sociale ontwikkeling van Limburg kunnen bijdragen. Het samen vormgeven van onderdelen van opleidingen en het delen van expertise, netwerken en faciliteiten, draagt bij aan instandhouding van een gevarieerd onderwijsaanbod in Limburg, ook bij kleine opleidingen.

V.l.n.r.: Hans Meijer (Arcus College), Peter Thuis (Gilde Opleidingen), Hans Teunissen (gedeputeerde), Jan-Pieter Janssen (CITAVERDE College) en Jos Kusters (ROC Leeuwenborgh)