Samenwerkingsovereenkomst moet leiden tot Regionaal Werkbedrijf Midden-Limburg

SONY DSC

Op 10 maart jl. is de samenwerkingsovereenkomst getekend voor de oprichting van het regionaal Werkbedrijf Midden-Limburg. Het regionaal Werkbedrijf is een netwerkorganisatie tussen sociale partners, UWV en gemeenten met als primaire doelstelling de realisatie van de banenafspraak die het kabinet met sociale partners heeft gemaakt in het sociaal akkoord van april 2013. In dit sociaal akkoord is onder meer afgesproken dat er tot 2026 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking worden gerealiseerd.

In Midden-Limburg is de taakstelling om tot 2026 in totaal 1460 banen te creëren voor mensen met een arbeidsbeperking. Hiervan neemt het bedrijfsleven er 1285 voor haar rekening en de overheid 175. Om in het regionale bedrijfsleven meer bekendheid te geven aan dit project is oud staatsecretaris Henk van Hoof aangesteld als aanjager van deze banenafspraak. In de vergadering van het Werkbedrijf is tevens besloten een aanjager voor de overheidssector te gaan aanstellen. Dit zijn alle werkgevers in de regio, die bij pensioenfonds ABP zijn aangesloten.

De voorzitter van het Werkbedrijf, Gerard IJff, wethouder arbeidsmarktbeleid van de Gemeente Roermond, heeft deze overeenkomst getekend namens de stuurgroep regionaal arbeidsmarktbeleid. Hierin werken de 7 Midden-Limburgse gemeenten samen op het gebied van het regionale arbeidsmarktbeleid. Namens het LWV tekende secretaris Mark Hendriks. Namens UWV regiomanager Don Thijssen, namens de vakorganisatie FNV Paul Lempens en namens het CNV Rene Lahoye.