Samenwerkingsverband AgroLeeft (CitaVerde en 34 bedrijven) stimuleert innovatief onderwijs

Onder de naam AgroLeeft werken regionale bedrijven en organisaties samen om het agro-onderwijs te actualiseren, te innoveren en er voor zorg te dragen dat de agro-sector in de toekomst over voldoende en goed gekwalificeerde arbeidskrachten kan beschikken.
Het samenwerkingsverband bestaat uit CITAVERDE College en 34 bedrijven uit de sectoren melkvee, tuinbouw, varkenshouderij, open teelt, boomteelt en agrarisch loonwerk. Ook HAS Hogeschool, Fontys Hogeschool, Wageningen UR en Provincie Limburg participeren.
Het doel van AgroLeeft is topmedewerkers op de (inter)nationale arbeidsmarkt te brengen die samen met vooruitstrevende topondernemers een bijdrage leveren aan een gezonde, leefbare en duurzame toekomst. Studenten van de agro-opleidingen werken met de modernste faciliteiten in het werkveld en krijgen de kans opdrachten voor en met het bedrijfsleven uit te voeren.
De lancering van AgroLeeft werd voorafgegaan door een inspirerende sessie over co-creatie door Fabiënne van Grunsven en Martine Frentz van Startup simulator Studio.Y. Zij koppelen jong talent aan ervaren ondernemers en vormen zo een leeromgeving voor ondernemend denken en ondernemend handelen: “Het gaat niet meer alleen om de innovaties, het gaat vooral om de innovators”.
Vanuit vergelijkbare visie lanceerde Marlies Scheres van CITAVERDE College vervolgens het samenwerkingsverband AgroLeeft, waarin onderwijs, overheid en bedrijfsleven in de regio Greenport Venlo samenkomen om met elkaar te delen en te creëren. Scheres: “De regio kenmerkt zich door haar sterke positie in de Agro- en Food-sector. Om te kunnen voldoen aan de groeiende vraag naar MBO-geschoold personeel voor de agrosectoren is duurzame samenwerking onmisbaar.”