Het aantal telers van glasgroenten is tussen 1980 en 2017 met 85 procent afgenomen. De teeltoppervlakte die de overgebleven telers gemiddeld in gebruik hebben, nam tegelijkertijd met een factor 7 toe. De tien grootste glasgroentenbedrijven hadden in 2017 bijna 10 procent van het totale areaal glasgroenten in Nederland in handen. Dat blijkt uit de definitieve cijfers van de CBS Landbouwtelling 2017.

De schaalvergroting in de teelt van glasgroenten heeft in bijna 40 jaar een enorme vlucht genomen. Het aantal telers van glasgroenten daalde vanaf 1980 van bijna 8 duizend naar 1,26 duizend in 2017, een afname van ongeveer 85 procent. De oppervlakte glasgroententeelt steeg tegelijkertijd met 7 procent naar bijna 5 duizend hectare.

Een teler van glasgroenten had in 1980 nog gemiddeld 0,6 hectare in gebruik, in 2017 was dat gemiddeld 4 hectare. Vooral de laatste vijf jaar is de groei van het gemiddelde areaal hard gegaan.

Mede door innovaties zoals veredeling van groenterassen, toediening van voedingsstoffen op maat en het gebruik van groeilicht lukt het telers van glasgroenten op dezelfde oppervlakte een grotere productie te realiseren. Zo werd 25 jaar geleden per jaar nog ongeveer 40 kilogram tomaten geplukt van een vierkante meter. Inmiddels is dit ruim 50 kilogram.

De gemiddelde productie van glasgroenten steeg tussen 2000 en 2017 met ongeveer 36 procent. De glasgroententeelt is één van de drie landbouwsectoren waar de omzetgroei in de laatste 17 jaar boven de 1 miljoen euro uitkwam. In 2000 bedroeg de gestandaardiseerde omzet op een doorsnee bedrijf met glasgroententeelt nog 570 duizend euro, in 2017 was dat opgelopen naar ruim 2 miljoen euro.

De omzet van gespecialiseerde glasgroentebedrijven steeg sinds het jaar 2000 van ongeveer een half miljoen euro per jaar naar ruim 2 miljoen euro (2017). De omzet van de tien grootste glasgroentebedrijven steeg van ongeveer 5 miljoen euro in 2000 naar ruim 21 miljoen euro in 2017.