Seniorenpartij Maastricht kritisch over benoeming toezichthouder Ina Leppink-Schuitema bij LVO

Geacht College,

Onlangs is de Raad van Toezicht van het LVO opnieuw samengesteld. Mevr. Ina Leppink-Schuitema is per 1 januari 2017 benoemd op bindende voordracht door de gemeenten Heerlen en Maastricht
Volgens het reglement van de Raad van Toezicht van LVO dient de voordracht gedaan te worden door de gemeente Maastricht en de gemeente Heerlen: LVO statuten, art. 9 lid 6b en lid 7, en in het reglement RvT LVO wordt dit nog eens herhaald in art. 4 lid 1 en 3.
Een eerdere voordracht van prof. Dr. H. Schreuder werd medio 2013 nog door de gemeenteraad bekrachtigd. Dit is nu achterwege gebleven.

Dit leidt tot de volgende vragen:

1. Bent u bekend met de procedure rond de voordracht en de rol van de gemeenteraden van Maastricht en Heerlen?
2. Heeft het College ingestemd met de voordracht van Mevr. Leppink-Schuitema?
3. Waarom is de gemeenteraad nu niet in stelling gebracht en in 2013 wel? LVO statuten en reglement voorzien immers in een bindende voordracht door de gemeenteraad?
4. Wat gaat u doen om de situatie te formaliseren?
5. Door deze gang van zaken wordt de relatie tussen de gemeenteraad en LVO opnieuw onder druk gezet. Wat gaat u doen om deze relatie te verbeteren?