Sevagram en Goal043 ontwikkelen Dementiegame voor mantelzorgers (video)

Met de ontwikkeling van deze unieke interactieve dementiegame heeft Sevagram meteen landelijk en provinciaal  de toon gezet. Staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) is zo enthousiast over dit leerzame computerspel, dat hij gisteren meewerkte aan de landelijke kick off.  Sevagram maakt met de Dementiegame onderdeel uit van het vernieuwingsprogramma Waardigheid en trots, een initiatief van het ministerie van VWS, dat zich richt op innovatieve initiatieven die langdurige zorg aan cliënten en hun mantelzorgers verbeteren.

Het aantal mensen met dementie zal alleen maar toenemen. Prognose is dat in 2020 maar liefst 250.000 mensen dementie zullen hebben. Dit aantal groeit naar 310.000 in 2030. De zorg voor deze mensen met dementie wordt in de beginfase door mantelzorgers, familie en vrijwilligers geleverd.

Met de interactieve Dementiegame kunnen mantelzorgers, familie, vrijwilligers en verzorgend en verplegend personeel kennis over dementie opdoen. Ook leren zij hoe ze het beste kunnen omgaan met de mens met dementie in verschillende vormen en stadia. Daarnaast kunnen zij eventueel lotgenoten treffen. Uitgangspunt is dat de bezoeker van het laagdrempelig, gratis platform dit plaats- en tijdonafhankelijk kan doen.

Sevagram en Goal043, een bureau in Maastricht dat leerzame computerspellen produceert, hebben met financiële steun van de provincie Limburg de Dementiegame kunnen ontwikkelen.