Sibelco zwaar ontgoocheld door besluit gemeenteraad Heerlen

Directielid van Sibelco, Mark Stulens, zegt dat zijn bedrijf zeer verrast is en zwaar ontgoocheld door het feit dat een meerderheid van de gemeenteraad van Heerlen afgelopen week heeft besloten niet akkoord te gaan met het Plan van Transformatie van de Sibelco-groeve in Heerlen.

Volgens het plan wordt de mijnsteenberg Oranje Nassau IV in het gebied afgegraven en komt er een natuurgebied voor in de plaats. Milieuorganisaties en omwonenden verzetten zich tegen die plannen. Het college van burgemeester en wethouders in Heerlen en Landgraaf had al groen licht voor het plan gegeven. Wel met de restrictie dat de gemeenteraden akkoord zouden gaan. In Heerlen is dat dus niet het geval. In Landgraaf moet de gemeenteraad nog een oordeel geven over het plan.

Volgens het Belgisch bedrijf met hoofdkantoor in Antwerpen heeft de gemeenteraad het plan afgewezen op onjuiste en onvolledige gronden. Ook heeft de raad geen rekening gehouden met een onafhankelijk onderzoek waaruit blijkt dat de steenberg Oranje Nassau IV goed verplaatst kan worden. Met het oog op de toekomstige werkgelegenheid komt het raadsbesluit hard aan bij de tientallen medewerkers die nu werkzaam zijn bij de Sibelco-groeve in Heerlen alsmede bij toeleveranciers.

Sibelco betreurt het verder dat de gemeenteraad van Heerlen bij de besluitvorming onvoldoende oog heeft gehad voor de grote maatschappelijke meerwaarde en de toeristische mogelijkheden van het volledig uitgewerkt Plan van Transformatie. Sibelco benadrukt alle vertrouwen te hebben in de uitgevoerde onderzoeken en de Milieueffectrapportage (MER) en betreurt dienaangaande verdraaiing van een aantal feiten tijdens de raadsbijeenkomst op 29 november.

Het Plan van Transformatie is neergelegd in een samenwerkingsovereenkomst tussen de Provincie Limburg, gemeente Heerlen, gemeente Landgraaf, Natuurmonumenten en Sibelco. Nu Heerlen is afgehaakt, stelt Sibelco de overgebleven vier partners voor in gezamenlijk overleg naar een oplossing te zoeken waarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de eerdere afspraken en de uitvoering van het Plan van Transformatie.

In een reactie zegt Roel Leers van de Heerlense fractie Hart-Leers: “Dat het afgraven van zand eens eindigt en het gebied terug gegeven wordt aan de natuur was eenieder duidelijk. Dat deze eindtijd nu snel in zicht komt natuurlijk ook. Met een uitwerkperiode zijn ook de werknemers geholpen. Het geeft het bedrijf een ‘uitwerk perspectief’ terwijl omwonenden eindelijk zekerheid krijgen. Hun woongenot op peil blijft of -daar waar nodig- weer op niveau komt. Het lijkt er op dat aan een langslepend dossier ‘Sigrano – Sibelco’ een einde komt. Het signaal uit de Heerlense politiek is overduidelijk. Het is nu aan diegenen die overleg met Sibelco voeren om er voor te zorgen dat dit onmiskenbare politieke signaal op de juiste manier in praktijk gebracht wordt.”

Met meer dan 250 productie-eenheden wereldwijd is Sibelco een belangrijke onderneming qua winning, productie en distributie van belangrijke mineralen bestemd voor industriële toepassingen. Sibelco bestaat al meer dan 135 jaar en wereldwijd werken er 10.000 mensen.