Rechter handhaaft 150.000 boete voor lozen pyrazool door Sitech in Maas

Bij de lozingen gaat het om lozingen van het bedrijventerrein Chemelot te Geleen. Sitech exploiteert een Integrale Afvalwater Zuiverings Installatie (IAZI). De lozing van de IAZI vindt plaats op de Zijtak Ur in Stein die uitmondt in de Maas.

In juli 2015 werd geconstateerd dat bij een innamepunt voor drinkwater in de Maas pyrazool aanwezig was in het in te nemen Maaswater. De pyrazool was afkomstig uit de lozing van de IAZI.

WML en Evides Waterbedrijf N.V. verzocht het waterschap  handhavend op te treden tegen het lozen van pyrazoolhoudend afvalwater door AnQore B.V. (voorheen DSM Acrylonitrile B.V).

Bij besluit van 8 oktober 2015 heeft de voorzitter van het Waterschap Roer en Overmaas aan Sitech  een last onder dwangsom van 50.000 euro per overtreding opgelegd om Sitech te dwingen niet boven bepaalde volumes aan pyrazool te lozen.

Op 23 oktober 2015, 17 december 2015 en 18 december 2015 dwangsommen heeft verbeurd met een totaalbedrag van € 150.000,-. Sitech heeft dat bedrag betaald.

Voor de bestuursrechter zijn diverse procedures gevoerd waarbij steeds Sitech en AnQore B.V. beroepen instelden tegen genomen dwangsombesluiten en afgegeven – strengere – wijzigingsvergunningen door het waterschap. Het waterschap won twee van de drie zaken.

Eén beroep van Sitech is gegrond. Dat laatste betekent dat het waterschap nog eens goed moet kijken naar de huidige lozingsvergunning aan Sitech Services B.V., de beheerder van de IAZI. Het waterschap moet van de rechtbank nagaan of de scherpe norm in deze vergunning voor lozen van pyrazool zo moet blijven.