Sitech Site Services (Geleen) en Traffic Safety (Elsloo) sluiten overeenkomst

Deze samenwerking omvat de inzet van verkeersbegeleiding, verkeerstechniek bij calamiteiten en reguliere dienstverlening op en rond de Chemelot site.

Traffic Safety uit Elsloo levert professionele dienstverlening op het gebied van de coördinatie en logistiek rondom de verkeersbegeleiding bij (weg) werkzaamheden en calamiteiten. Sitech Site Services uit Geleen bestaat uit de onderdelen Bedrijfsbrandweer en Security. Zo bieden ze eerste hulp bij noodgevallen en spelen ze een belangrijke rol bij het voorkomen van incidenten.

Op en rond de Chemelot-site verzorgt Traffic Safety de reguliere- en calamiteitendienstverlening.
– Reguliere dienstverlening: toezichthouding op en rond Chemelot-site in opdracht van Sitech Security en inzet van beroepsverkeersregelaars en verkeerstechniek op verzoek van bedrijven gevestigd op de Chemelot-site.
– Calamiteitendienstverlening: assistentie aan Bedrijfsbrandweer en Security bij calamiteiten/incidenten door de inzet van beroepsverkeersregelaars en verkeerstechniek.