Het aanpassen van de ontwikkeling van de Sportzone Limburg en het enkele jaren opschuiven van de investeringen in de Zuidelijke Spooraansluiting zijn de belangrijkste maatregelen die Sittard-Geleen neemt om het herstelplan begroting 2018 uit te voeren. Samen met het afzien van enkele vooralsnog niet noodzakelijke investeringen levert dit een besparing van tien miljoen euro op.

Sittard-Geleen, dat onder preventief toezicht staat, heeft met de provincie afgesproken dat er in september een besluit wordt genomen over het verminderen van de investeringen in 2019 en 2020 met elk vijf miljoen euro. De financiële situatie dwingt de gemeente keuzes te maken. Het snoeien in de investeringen voor de Sportzone Limburg en de Zuidelijke Spooraansluiting belemmeren de ontwikkeling van de stad het minst, stelt verantwoordelijk wethouder Pieter Meekels.

De Zuidelijke Spooraansluiting (die rechtstreeks treinverkeer van Chemelot naar het zuiden mogelijk maakt en de leefbaarheid rond het emplacement Sittard verhoogt) kan op zijn vroegst in de periode 2023-2024 worden uitgevoerd. Eerder is het dus niet nodig om hiervoor geld beschikbaar te hebben. Wat de Sportzone Limburg betreft besloot de gemeenteraad, eind vorig jaar, om in dit gebied geen schaats- en zwemvoorziening te realiseren. Door nu de nadruk te leggen op het doorontwikkelen en verbeteren van de exploitatie van de bestaande onderdelen en de ontwikkeling van het Leisure-gedeelte van het gebied kan de hoogte van de investeringen fors worden teruggeschroefd.