Sligro enige inschrijver leveren food en non-food aan ambtenaren Zuid-Limburg

Sligro heeft als enige bedrijf ingeschreven op een aanbesteding van het Shared Service Center Zuid-Limburg, waarvan de ambtenaren in Sittard, Maastricht en Heerlen zitten.

Het gaat om de de levering van food en (horecagerelateerde) non-food producten. De aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht/het perceel is 151 480 euro.

Het Shared Service Center Zuid-Limburg is voornemens de overeenkomst af te sluiten voor een periode van 2 jaar. Deze looptijd moet starten per 15 oktober 2017 en eindigt op 14 oktober 2019. Na het verstrijken van deze looptijd kan de overeenkomst eenzijdig per opdrachtgever met maximaal tweemaal 1 jaar worden verlengd.