Slim Energienet Roermond gebruikt restwarmte Smurfit Kappa

Roermond wil in 2050 klimaatneutraal zijn. Lokale en regionale stakeholders onderzoeken daarvoor de haalbaarheid van het ontwikkelen van een slim energienet in de gebouwde omgeving. Dit net moet gaan voorzien in de warmte- en koudebehoefte voor woningen, bedrijven en instellingen in de gemeente Roermond. Doordat alle betrokken partijen vandaag de intentieverklaring ondertekend hebben, is er in een vroegtijdig stadium draagvlak gecreëerd voor het realiseren van dit energienet tussen zowel de aanbieder van lage temperatuur restwarmte en de potentiële afnemers. Het haalbaarheidsonderzoek wordt op 1 maart 2018 afgerond.

Slim Energienet Roermond (SER) maakt gebruik van de restwarmte van Smurfit Kappa Roermond Papier, producent van papier voor de golfkartonindustrie. Hiermee kan zo’n 4,5 miljoen kilogram CO2 per jaar worden bespaard. Dat staat gelijk aan de CO2-uitstoot die vrijkomt bij het gasverbruik van ongeveer 1500 huishouders per jaar. Door deze besparing wordt 12,5% van de duurzaamheidsopgave van de gemeente Roermond ingevuld en levert SER een bijdrage aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving. Uiteindelijk moet dit energienet een open en flexibele structuur krijgen waardoor in de toekomst meerdere aanbieders en afnemers kunnen worden gekoppeld.

Jo Cox, directeur Smurfit Kappa Roermond Papier: “Smurfit Kappa wil met haar deelname een impuls geven aan de transitie naar een duurzame, schone en betaalbare energievoorziening en de realisatie van de Europese CO2 emissiereductiedoelstellingen van 2030 en 2050.”

Volgens Raja Fick-Moussaoui, wethouder van Roermond, is het slimme energienet een mooi voorbeeld van hoe overheid en de markt de handen ineenslaan.

Betrokken partijen bij de intentieovereenkomst zijn: gemeente Roermond, Provincie Limburg, Smurfit Kappa Roermond Papier, Enpuls, Jazz City, S.I.F. Netherlands, Stichting Wonen Zuid, Strabag, Varo Energy Tank Storage en Zuyd Hogeschool.