Sociale Werkvoorziening MTB Maastricht wordt commerciëler (15 functies vervallen)

Directeur Hans Verwijlen zegt dat 2016 in het teken staat van een ‘nieuw MTB’. Zo is er sinds 1 januari 2016 afscheid genomen van Phoenix en ProLabor. Diensten die betrekking hebben op het begeleiden en plaatsen van mensen naar werk. Deze worden samengevoegd met Podium 24 en gaan gezamenlijk verder onder de naam ‘Podium 24’. MTB gaat zich als ‘slankere’ organisatie commerciëler en marktgerichter profileren. De focus wordt gelegd op het uitgebreide aanbod aan ondersteunende en servicegerichte diensten.
Over MTB (bron website):

MTB ondersteunt actief mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in het vinden van werk. Dit gebeurt onder meer door mensen een leer- werktraject aan te bieden. Zodoende werkt iedereen zelf aan eigen kansen en ontwikkeling op de arbeidsmarkt.

Iedereen krijgt bij MTB de kans zich verder te ontwikkelen. Sinds jaren bieden we met onze grote variatie aan bedrijven een passende leer- werkomgeving. Professionele begeleiding geeft de werknemer zicht op zijn persoonlijke mogelijkheden op de arbeidsmarkt.