SP Venlo stelt vragen over rode cijfers ambulance-zorg en hekelt marktwerking

Schriftelijke vragen conform artikel 44 RvO
Onderwerp: Verruiming ambulancecapaciteit, ontstaan druk op bedrijfscontinuïteit
Datum: Dinsdag 23 augustus 2016

.
Geacht College,
In de media van 18 augustus jongsleden was te lezen dat de AmbulanceZorg Limburg-Noord in de
rode cijfers dreigt te komen vanwege de noodzakelijke aanschaf van twee extra ambulances1. Deze
aanschaf acht de betreffende ambulancedienst noodzakelijk om de opkomsttijden te verbeteren. Nu
blijkt dat in 5% van de gevallen deze opkomsttijden niet gehaald worden.

.
De reden waarom dit de bedrijfsvoering van de ambulancedienst zwaar belast is het gegeven dat de
zorgverzekeraars in hun financiering geen rekening houden met de geografische omstandigheden van
onze regio, aldus het artikel.

.
Dit is voor de SP-fractie aanleiding om onderstaande vragen te stellen aan de burgemeester mede in
zijn rol als voorzitter van de Veiligheidsregio.

.
1. Ervan uitgaande dat u kennis heeft genomen van het artikel zoals vermeld in de regionale
media, is dit voor u aanleiding om met de betreffende ambulancedienst in overleg te gaan
over de mogelijke gevolgen voor de continuïteit van ambulancezorg als de bedrijfsvoering
door deze investeringen in gevaar komt? Graag een onderbouwing van uw antwoord.
2. Deelt u onze mening dat de Veiligheidsregio Limburg Noord andere geografische
omstandigheden kent dan bijvoorbeeld Veiligheidsregio’s in het westen van het land, als
gevolg van een relatief groot agrarisch gebied met kleinere woonkernen en de effecten van de
rivier de Maas met beperkte vaste rivierovergangen?
– Zo ja, deelt u onze mening dat de ambulancedienst in dit geval terecht kiest voor de inzet
van twee extra ambulances ten einde de opkomsttijden te halen?
– Zo nee, welke manieren ziet u om meer te voldoen aan de opkomsttijden? Graag een
onderbouwing van uw antwoord.
3. Deelt u de menig van de SP-fractie dat dit voorbeeld wederom laat zien dat marktwerking in
de zorg diezelfde zorg onnodig onder druk zet?
– Zo ja, bent u dan bereid om in contact te treden met de landelijke overheid dan wel de
zorgverzekeraars om de situatie in onze Veiligheidsregio te verduidelijken, teneinde de
bekostiging daarop afgestemd te krijgen?
– Zo nee, welke voordelen ziet u in een ambulancedienst die, door te moeten voldoen aan
wettelijke kaders van opkomsttijden, haar bedrijfsvoering in gevaar ziet komen? Graag
een onderbouwing van uw antwoord.
4. Heeft u naar aanleiding van de berichtgeving of andere informatiestromen aanleiding aan te
nemen dat op termijn de (bedrijf)continuïteit (en ook het aspect van fysieke en mentale
belasting van de medewerkers) van de ambulancedienst in onze regio in gevaar komt?
– Zo ja, heeft u mogelijkheden om middelen in te zetten teneinde de inzet van deze
hulpdienst te garanderen en bent u bereid dit te doen? Graag een onderbouwing van uw
antwoord.

.
In afwachting van uw schriftelijke beantwoording binnen de daarvoor gestelde termijn,
Met vriendelijke groet,
Fractie SP-Venlo,
Ton Heerschop