StartersCentrum Limburg stopt met het voeren van adviesgesprekken met potentiële ondernemers in gemeenten die geen financiële bijdragen leveren aan het centrum. Het starterscentrum ondersteunt mensen die willen starten als ondernemer. Dat doet ze met subsidiegelden van gemeenten van 19 gemeenten in Zuid- en Midden-Limburg. Er worden echter door het centrum ook adviesgesprekken gevoerd met inwoners uit gemeenten waarmee geen subsidierelatie bestaat. Inwoners van niet-deelnemende gemeenten maken zo gebruik van diensten die door betalende gemeenten mogelijk zijn gemaakt. Daar komt nu een eind aan. Deze maatregel treft vooral gemeenten in Noord- en Midden-Limburg. In dit gebied ondersteunen alleen de gemeenten Roermond en Leudal het centrum. In Zuid-Limburg is Onderbanken de enige gemeente die geen gebruik meer kan maken van de adviserende dienstverlening.In 2017 maakten 2008 Limburgers gebruik van de diensten van het starterscentrum. Van hen was bijna 17% afkomstig uit gemeenten die niet deelnemen aan het StartersCentrum.

Het StartersCentrum Limburg helpt mensen die zich willen oriënteren op zelfstandig ondernemerschap. In verreweg de meeste gevallen gaat het daarbij om zzp’ers.De diensten die het StartersCentrum aanbiedt zijn seminars, themabijeenkomsten, startersevents en individuele adviesgesprekken.