Statement Strukton en Avenue2: vertrouwen in strafzaak

Statement Strukton en Avenue2:

Voor onze medewerkers betreuren wij de publicatie in dagblad De Limburger van hedenochtend, terwijl wij en de betrokkenen nog geen nadere informatie en geen tenlastelegging hebben ontvangen. Wij wachten de tenlastelegging af en doen geen mededelingen tijdens de eventueel te volgen procedure. Wij zien de uitkomst van de eventuele procedure met vertrouwen tegemoet. Betrokkenen hebben ons vertrouwen en blijven in functie op het project.

Directie Strukton

Wethouder John Aarts van Maastricht laat weten:
·         dat sinds eind 2014 bekend is dat er een justitieel onderzoek loopt naar arbeidstijden en urenregistratie bij Avenue2 en dat dit kan uitmonden in een tenlastelegging.
·         dat wij (Stuurgroep A2 Maastricht en projectbureau A2 Maastricht) niet beschikken over nieuwe informatie
·         dat de zaak onder de rechter is
·         en wij ons daarom onthouden van commentaar over de inhoud van de zaak.

Bericht van vanochtend:
Justitie wil de bouwer van de tunnel in Maastricht en twee topmannen van dat bedrijf voor de strafrechter brengen. Verdenking: valsheid in geschrifte ten aanzien van gewerkte en opgegeven arbeidsuren van een aantal bouwvakkers.

Dagblad De Limburger komt vanochtend met deze primeur.

Volgens de krant staat in de tenlastelegging dat directievoorzitter B.L en zijn rechterhand E. de J. op 24 maart een valse brief hebben gestuurd aan de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid toen die vragen stelde over de urenregistraties.

In die brief staat dat medewerkers bonussen hadden gekregen maar dat die op de loonstrook werden vermeld als extra overuren. Onderzoek van de Inspectie zou nu hebben uitgewezen dat geen enkele medewerker een bonus heeft gekregen in de vorm van extra uren. In de brief staat: “Dat (de bonus, red) is verder niet gerelateerd aan het aantal gewerkte uren. Het is zoals gezegd puur een financiële tegemoetkoming voor de persoon in kwestie”, zo citeert De Limburger.

Aanleiding voor het onderzoek van de Inspectie waren berichten in de krant dat de Ierse onderaannemer Rimec Ltd. van Avenue2 de buitenlandse vaklieden uitbuitte. Ze werkten veel meer uren dan wettelijk toegestaan en ze betaalden maandelijks bijna duizend euro voor huisvesting en vervoer naar hun werk, terwijl ze daar feitelijk naast woonden in  goedkope huizen.

Avenue2 zegt bekend te zijn met het justitieel onderzoek, maar zou nog niet weten van een telastelegging.