Stichting Onderwijs Midden-Limburg; oudere docent maakt plaats voor jongere

Doordat achtendertig docenten gebruikmaakten van een speciale ouderenregeling, heeft de Stichting Onderwijs Midden-Limburg (SOML) zo’n twintig jonge docenten een vaste baan kunnen aanbieden dan wel aan kunnen nemen. Paul Slegers van de scholenstichting toont zich tevreden over de eerste resultaten.

„We hebben de regeling in het leven geroepen om enerzijds in te spelen op de krimp in Limburg, maar ook om jonge docenten te behouden. In die doelstelling slagen we dus.” Met de regeling kunnen docenten van zestig jaar of ouder ervoor kiezen de helft minder te gaan werken, tegen 75 procent van het salaris en honderd procent pensioenopbouw. Voorwaarde is wel dat docenten dan op hun vijfenzestigste met pensioen gaan.

Slegers: „Gelet op de korte periode die er was voor docenten om zich aan te melden zijn we tevreden met dit aantal. De docenten die ervoor gekozen hebben zullen we binnenkort vragen hoe het bevalt en waar ze bijvoorbeeld tegenaan lopen nu ze de helft minder werken en ook minder verdienen. In november willen we de regeling namelijk opnieuw openstellen. Iets meer dan honderd leerkrachten komen daarvoor in aanmerking.”

SOML is de scholenkoepel voor meerdere middelbare scholen. In Roermond zijn dat BC Broekhin, Lyceum Schöndeln, Niekée, Mavo Roermond en NT2 Mundium, in Horn Scholengemeenschap Sint Ursula en in Echt het Connect College. Behalve dat docenten minder zijn gaan werken zijn er ook ruim dertig docenten met pensioen gegaan. Tot gaten in de lesplanning heeft dat volgens Slegers niet geleid. „In Horn waren er bijvoorbeeld relatief veel docenten die gebruikmaakten van de regeling, maar dat hebben we prima op kunnen vangen.”