Strijd tegen leegstand centrum Venray: binden en boeien van inwoners en bezoekers

Net als veel centra van middelgrote gemeenten kampt het centrum van Venray met een toenemende leegstand. De detailhandel staat onder druk. Om te voorkomen dat er een verdergaande neerwaartse spiraal ontstaat, en om te anticiperen op de toekomstige winkeldynamiek, heeft de gemeente een nieuwe centrumvisie opgesteld.

Wethouder Jan Loonen: “Met de centrumvisie hebben wij een duidelijk doel voor ogen: het binden en boeien van inwoners en bezoekers aan onze binnenstad, zodat ze vaker komen en langer verblijven. Dit hopen we te bereiken met een overzichtelijk, compact kernwinkelgebied, met een hoge concentratie van winkels en horeca en een groter aanloopgebied waar vooral ruimte is voor andersoortige functies zoals wonen, werken, dienstverlening, zorg en cultuur.” De centrumvisie benoemt verder drie grotere transformatiegebieden: het zuidelijk deel van de Bleek, de voormalige AH/Gouden Leeuwpad en de huidige locatie van de bibliotheek. “Verder hopen we dit te bereiken met een compleet aanbod aan winkels, horeca en cultuur en een comfortabele openbare ruimte.”
De Centrumvisie wordt op 7 september 2016 behandeld in de raadscommissie Werken en Besturen en op 27 september door de gemeenteraad. Op woensdag 7 september is van 17.00 tot 19.00 uur een inloopavond bij het kantoor van Suyderland in het Schoutenstraatje 15.